Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

20.000 elever får opplæring i brannvern før jul

Barna i fjerde klasse på Billingstad skole i Asker satt som tente lys da de hadde besøk av Magnhild Moe fra brannvesenet i Asker og Bærum som fortalte dem hva de skulle gjøre for å forhindre at det begynner å brenne hjemme hos dem før jul. At personell fra brannvesenet besøker skoler er et ledd i førjulskampanjen "Brannvesenets julekalender", som etter hvert har utviklet seg til å bli et stort landsdekkende prosjekt.

I slutten av november og begynnelsen av desember er ulike brannvesen i hele 80 kommuner ute på skolene og underviser elevene om brannvern. Foranledningen er førjulskampanjen Brannvesenets julekalender som i år gis ut for 13. gang. Og kampanjen er landsdekkende. Skoleelever fra Alta i nord til Kristiansand i sør får besøk av personell fra brannvesenet som både skal fortelle dem om hvordan de kan unngå brann og hva de skal gjøre
om ulykken likevel skulle være ute.

Barna er svært lydhøre og gode ambassadører for bedre brannvern i hjemmet. B&S fikk være med Asker og Bærum brannvesen da de skulle besøke en fjerdeklasse på Billingstad skole i Asker. Barna hadde gledet seg lenge til å få besøk av brannvesenet, og satt som tente lys og hørte på at brann inspektør og tidligere feier Magnhild Moe fortalte om brannfarer i hjemmet.

Hun gikk igjennom både hvorfor røykvarsleren er viktig, bruk av levende lys, brann på komfyren, feil bruk av elektrisk utstyr og hva man skal gjøre om det likevel skulle oppstå brann. Engasjementet var stort, og mange av barna ville også fortelle om skumle episoder de enten hadde opplevd selv eller vært vitne til. Mange hadde også konkrete spørsmål om ting de hadde sett og opplevd var brannfarlige eller ikke.

Stort prosjekt

- Brannvesenets julekalender har etter hvert blitt et stort prosjekt. 26 brannvesen i 80 kommuner deltar i førjulskampanjen med undervisning på skoler og deler ut kalenderen, sier Eira Kamhaug som er informasjonsrådgiver i Asker og Bærum brannvesen.

Totalt er det 20.000 kalendere som skal deles ut blant skoleelevene i november og desember.

- Her i Asker og Bærum besøker vi nærmere 50 klasser på to uker, så vi når mange med budskapet vårt, sier Eira Kamhaug. Det er litt forskjellig hvordan brannvesenet velger ut hvilke skoler som skal få besøk.

- Her i Asker og Bærum får alle skolene tilbud om å være med. Men ellers er det opp til brannvesenene som er med hvordan de velger ut hvem de vil besøke, sier hun.

Og brannvesenet har gode erfaringer med at barna tar med seg det de har hørt og lært om brann hjem til foreldrene sine, og både sjekker ut brannfarer og informerer dem om hva som er lurt og ikke så lurt å gjøre når det gjelder å forebygge branner.

- Vi får mange gode tilbakemeldinger fra brannvesenene som er med på kampanjen, og stadig flere har hørt om arbeidet vi gjør, sier Eira Kamhaug. Hun sier at de har plass til at flere brannvesen blir med til neste år.

- Vi kommer også til å søke om midler til dette arbeidet gjennom Brannløftet, sier Eira Kamhaug.

Viktig budskap

Kalenderen inneholder de viktigste rådene for en trygg jul, og brannvesenet oppfordrer barna til å videreformidle det de har lært til foreldre og andre voksne.

- Årets julekalender er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen som man finner på www.brannvesenetsjulekalender.no. Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging, sier Eira Kamhaug. Noen av filmene er gjenbruk fra fjorårets kampanje. Men de aller fleste er nyinnspilt.

- Og vi har lagt opp til at det skal være enkelt, og vi har laget filmsnuttene selv, sier Kamhaug. Alle kan gå inn på julekalenderen
på nettet for å svare på konkurransene.

- Men det er bare de barna som har fått undervisning fra brannvesenet som er med i trekningen om premiene, sier Eira Kamhaug. Som både håper og tror på et brenn ende engasjement også i år.

- I fjor var 15.200 unike brukere inne på nettsiden i løpet av desember og vi mottok nærmere 43.000 svar på konkurransene som lå bak de 31 lukene, sier Eira Kamhaug. Så brannvern i julestria engasjerer mange.

Mer info: www.brannvesenetsjulekalender.no