Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Kontroll av gassflasker - et komplisert område

Bruk av gass i ulike former er svært vanlig, men hvordan er det egentlig med kontroll en av gassflaskene? Det er krav om at et teknisk kontrollorgan skal kontrollere dem. Men er det noen som har slik kompetanse?

Det er krav i ADR/RID-regelverket at gassflasker skal ha periodisk kontroll. Men det har ikke vært noen lett vei å gå for dem som har ønsket å kvalifisere seg til denne oppgaven. Den eneste virksomheten i landet som er kvalifisert til å være Teknisk Kontrollorgan, Type-A er Skiens-firmaet Cylinder Tech. Og Terje Moen i Cylinder Tech kunne fortelle på et møte i Brannteknisk forening i november at veien frem til denne godkjenningen ikke har vært enkel.

- Ikke engang DSB selv visste hvordan man skulle gå frem for å få slik godkjenning, og det finnes ingen kurs på markedet som tilbyr slik opplæring, sier Moen.

Det er ISO 17020 som beskriver hvilke kvalitetskrav som stilles til en virksomhet som skal utpekes som Teknisk Kontrollorgan type A.

- Men det finnes ikke noe kurs for trykktesting av slike gassflasker, sier Moen.

Cylinder Tech har derfor selv lagt ned mange arbeidstimer på å finne
frem til hva som skal til av dokumentasjon på kunnskap, rutiner, erfaring og praksis for å få denne godkjenningen. Og de har akkurat kommet i mål.

- Cylinder Tech kan nå foreta periodisk kontroll av gassflasker og gassflasker i batteri med tilhørende utstyr som har direkte innvirkning på flasketrykket. Godkjenningen gjelder sømløse stål- og aluminiumflasker, sveisede stål- og aluminiumsflasker, samt komposittflasker. Vi kan også utføre periodisk kontroll og lekkasjetest av brukte ventiler. Om noen flasker skal ha ny ventil eller flasken må males, repareres, fylles eller utføres annet vedlikehold, så må dette gjøres av en annen virksomhet enn oss. Dette fordi vi som kontrollorgan skal være uavhengige, sier Terje Moen.

For mer informasjon, se www.cylindertech.no.