Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Selje hotell: Manglet så og si alt innen branndokumentasjon

Selje hotell står i lys lue en natt i november. Brannen er påsatt, og økonomien var dårlig gjennom mange år. Fra et brannteknisk perspektiv er det i tillegg svært alvorlig at hotellet gjennom tiår er drevet så å si uten noen form for brannteknisk dokumentasjon. Tilsynet har med andre ord sviktet totalt.

Foto: Alvin Honningsvåg

Natt til 25. november kl. 03:38 får brannvesenet i Selje kommune alarm. De ankommer hotellet åtte minutter senere. Da er hotellets romfløy overtent. Brannsjef Geir Petter Hatlenes gjør det eneste riktige. Med begrensede ressurser setter han slokkeinnsatsen mot de to brannveggene som skiller romfløyen fra øvrige deler av hotellet. Dette lykkes han med. Romfløyen var allerede tapt og brenner ut. De øvrige bygningene reddes. Det var ingen gjester på hotellet, da hotellet holder vinterstengt.

Brannvesenet i Selje

Selje hotell ligger i Selje kommune som har 2 800 innbyggere. Kommunen har sitt eget brannvesen der Geir Petter Hatlenes er brannsjef. Brannvesenet er ikke slått sammen med andre brannvesen. Hatlenes forteller at dimensjoneringen av brannvesenet er 16 mann, men grunnet en del offshorerelaterte virksomheter er de 19 mann. Tilsynsfunksjonen kjøpes av Flora kommune.

Mange og alvorlige branntekniske mangler

Brann & Sikkerhet har fått tilsendt den siste tilsynsrapporten som er fra 2013. Det var da andre eiere enn de som er eiere i dag. Rapporten er skrevet av Geir Sagen som er avdelingsleder forebyggende i Flora kommune. Rapporten er et svært godt dokument. Sagen redegjør tydelig for hva som er mangler og hvordan manglene hjemles. Han gir også gode råd for hvordan Selje hotell skal kunne lukke avvikene og setter en frist for dette. Til tross for dette finnes det ikke dokumentasjon på at avvikene fra 2013 er lukket. Eierne tok ikke kontakt med brannvesenet innen fristens utløp og brannvesenet purret ikke opp. Siste byggeår for hotellet er 1974. Rapporten beskriver følgende avvik:

  • Eier kunne ikke legge frem dokumentasjon som viser at bygget er i samsvar med godkjent byggetillatelse.
  • Eier kunne ikke legge frem dokumentasjon som viser at bygget oppfyller krav gitt i forskrifter slik som forutsatt i byggetillatelsen.
  • Eier kunne ikke legge frem dokumentasjon på at bygningene er oppgradert til sikkerhetsnivået i 1985-forkriften slik kravet er i «Forskrift om brannforebygging».
  • Eier kunne ikke legge frem dokumentasjon på brannfilosofi, mål og risikovurdering for bygget.
  • Eier kunne ikke legge frem dokumentasjon som beskriver forutsetninger eller begrensninger ved bygget.
  • Eier kunne ikke legge frem dokumentasjon på brannmotstand som er satt til hovedbygningsdeler i bygget.
  • Eier kunne ikke legge frem tegninger som beskriver brannteknisk oppdeling, merking av branntekniske installasjoner med faste symbolrømningsveier og rømningsarealer.
  • Verifikasjoner i bygget viser at kontrollfunksjoner på branntekniske anlegg og installasjoner ikke er tilfredsstillende.
  • Manglende dokumentasjon på enkelte rømningsforhold.
  • Virksomhet eller bruker har ikke et tilfredsstillende system for internkontroll.

Listen representerer en lang rekke punkter med svært alvorlige branntekniske mangler. Kort sagt: Hotellet har ingen brannteknisk dokumentasjon. Geir Sagen opplyser at tilsynet er gjort med forrige eier. De nye eierne overtok bygget 6.1.2014. Det har ikke vært tilsyn etter at de overtok. Nye eiere skulle komme tilbake når de fikk satt seg inn i bygningsmassen. Det har de ikke gjort, til tross for at brannvesenet satte en frist på tilbakemelding til 1. februar 2014. Geir Sagen forteller også at de ikke har gått alle tilsynene i denne bygningsmassen. Når Brann & Sikkerhet stiller spørsmål om hvorfor det ikke er benyttet pålegg eller bruksnektelse, svarer Sagen at det på dette tidspunktet ikke var aktuelt fordi eier vurderte salg eller avvikling.

Uten brannteknisk dokumentasjon i årevis

Etter det Brann & Sikkerhet erfarer har bygget stått uten brannteknisk dokumentasjon i årevis, lenge før tilsynet i 2013 ble gjennomført. Brann & Sikkerhet har gjentatte ganger bedt om tidligere tilsynsrapporter, men ikke fått dette oversendt. Geir Sagen opplyser at det ikke er gått alle tilsyn i denne bygningsmassen.

Brann & Sikkerhet spør brannsjef Geir Petter Hatlenes om hvorfor et hotell kan stå i tiår uten godkjent brannteknisk dokumentasjon. Til dette sier Hatlenes at han ikke vil uttale seg om det som har skjedd før han ble tilsatt. Selv overtok han brannsjefstillingen fra 1.1.2015.

Krav om årlig tilsyn kom i 1990

1. januar 2016 ble «Forskrift om brannforebygging» gjort gjeldende. Her åpnes det for risikobasert tilsyn. Det betyr at brannvesenet i større grad kan vurdere hvilke objekter det bør gås tilsyn på. Med alle de manglene Selje hotell har, var det ingen grunn til å utelate tilsynet på dette objektet. Før «Forskrift om brannforebygging» ble gjort gjeldende, var det «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn» som gjaldt. Denne forskriften krevde tilsyn av hoteller hvert år, hvilket ikke er gjort når det gjelder Selje hotell. Kravet om tilsyn hvert år har stått i forskriftene sidene 1990.

Det er god grunn til å minne om at tilsyn av hoteller er opprettet som en ekstra sikkerhet for at publikum skal kunne bo trygt på hoteller i Norge. Denne ekstra sikkerheten har ikke vært til stede på Selje hotell.

Brannen var påsatt

Det lokale politiet fikk hjelp av Kripos til å etterforske brannen. Det kom tidlig fram i mediene mistanke om at brannen var påsatt og at tre personer er arrestert og siktet i saken. Personene representerer blant annet en av eierne av hotellet.

Dårlig økonomi

Driftsselskapet for Selje hotell hadde en svært dårlig økonomi, og gikk med minus i de siste årene. Her er de negative årsresultatene for de seneste årene tatt ut fra «Bedriftsdatabasen»:

2011 - kr. 1.013.000
2012 - kr. 49.000
2013 - kr. 2.773.000
2014 - kr. 1.861.000
2015 - kr. 2.494.000

I tillegg skylder hotellet kr. 300.000 i skatt, og har en gjeld på ca. 15 millioner kroner.