Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

SAMKO - et organ for samarbeid innen brannetterforskning

Det har ikke tidligere vært noen felles arenaer der offentlige etater som er opptatt av brannetterforskning kunne samles for å diskutere utvikling og samarbeid. Det er nå opprettet en slik arena med navnet SAMKO.

Foto: Thor Kr. Adolfsen, Norsk brannvernforening

Norsk brannvernforening har tatt et initiativ til å danne "Samarbeidsgruppen for kompetanseutvikling og kompetanseoverføring innen brannetterforskning" forkortet SAMKO.

Etter et drøftelsesmøte i juni i fjor, avholdt gruppen sitt første ordinære møte i desember i fjor. Gruppen består av offentlige etater som har interesse for kompetanseutvikling og kompetanseoverføring innen brannetterforskning, pluss Norsk brannvernforening som utøver sekretariatsrollen.

Institusjonene som deltar er følgende:

  • Politidirektoratet
  • Kripos
  • Politihøgskolen
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Norges brannskole
  • Statens havarikommisjon
  • Høgskolen på Vestlandet
  • Norsk brannvernforening

Formålet med gruppen er å styrke samarbeidet for å stimulere til bedre utvikling og kompetanseoverføring innen brannetterforskning. Det er første gang et slikt forum er opprettet. Det er allerede startet et konkret samarbeid innen utdanning som de enkelte institusjonene vil informere om når tiltakene er klare for markedsføring.

Med kompetanseutvikling menes at den kompetansen som finnes tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt må kartlegges og tilrettelegges for norske brukere. Deltakerne i gruppen skal bidra til å skaffe ny kompetanse gjennom forskning, forsøk og erfaringer ute i felten.
I tillegg til kunnskap, vil SAMKO også legge vekt på holdninger i arbeidet med brannetterforskningen og evnen til å bruke kunnskapen.

Et ordtak sier at kompetansen ikke er overført før den er tatt i bruk. Det er derfor viktig å tilrettelegge pedagogiske virkemidler som
bøker, lysarkserier, videoer, kurs, seminarer, konferanser og lignende
på en slik måte at målgruppen vil ta virkemidlene i bruk for deretter
å ta kompetansen i bruk i de enkelte sakene de arbeider med. SAMKO kan i denne forbindelse være en viktig faglig ressurs og
bidra ved utvikling av læremidler og undervisningsarenaer.