Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Vanntåke og skumlegging forhindret spredning

Brannvesenet på Lillehammer måtte rykke ut til en storbrann i trehusbebyggelsen i Storgata i januar. God og effektiv innsats fra brannvesenet forhindret brannspredning til nabobygg.

Foto: Knut Birger Bakken

Klokken 03.55 den 22. januar kom det automatisk brannalarm til 110 Innlandet fra Storgata 81 på Lillehammer. Brannvesenet var raskt på
plass, men det tok lang tid før de kom i gang med slokkearbeidet.

- I forbindelse med denne brannen så brukte vi lang tid på å søke etter og redde ut personer før vi fikk iverksatt slokkearbeidet vårt. Da vi kom til brannstedet, så fikk vi beskjed om at det befant seg tre personer inne i bygningen. Og vi måtte bruke ressurser på å få dem ut før vi kunne begynne slokkearbeidet og koble på vanntåkeanlegget, sier Knut Birger Bakken som er brannsjef i Lillehammer  region brannvesen.

To personer ble reddet ut av bygningen. Den tredje personen fikk politiet sporet opp på et annet sted i byen. Brannen utviklet seg etter hvert veldig raskt, og brannvesenet var redde for at den skulle spre seg til omkringliggende bebyggelse.

- Det ligger to eldre tømmerhus inne i gårdsrommet til Storgata 81 hvor brannen skjedde, og vi var en stund redde for at begge disse skulle gå tapt. Vi skumla utvendig fasade, og forhindret brannspredning til dem. I tillegg aktiverte vi vanntåkeanleggene i Storgata 81, og i det bygget som ligger nærmest bygningen i brann, Storgata 79. I tillegg til brannvesenets slokkeinnsats hindret vanntåkeanlegget at brannen spredte seg videre til nabobyggene. Det var kun den ene gården som gikk tapt. Og heldigvis var det helt vindstille denne kvelden, sier Knut Birger Bakken.

Og det er ikke ofte det går så galt som det gikk i Storgata denne kvelden.

- I fjor hadde vi 48 brannalarmer fra Storgata, og tre av dem var branntilløp. Da fikk vi slått ned branntilløpene, og forhindret at
de utviklet seg til storbranner blant annet ved hjelp av brannalarmanleggene som er direkte tilknyttet 110 Innlandet. Dette gir umiddelbar utrykning fra brannvesenet, sier han.

Brannteknisk er det en utfordring at bygningene i Storgata har langsgående åpne loft uten seksjonering. Et branntilløp vil veldig raskt kunne spre seg videre.

Storgata-prosjektet

Trehusbebyggelsen i Storgata i Lillehammer har siden 2000 gradvis blitt bedre sikret mot brann igjennom Storgata-prosjektet.

- Storgata-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lillehammer Region brannvesen, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, Rambøll, Schneider og Prevent med økonomisk støtte fra Riksantikvaren. Brannsikringsgruppa foreslår brannsikringstiltak overfor gårdeierne, og tiltakene gir noe støtte fra Riksantikvaren til brannsikkerhetstiltak og noe har gårdeierne betalt selv. Blant annet har alle bygningene brannalarm med automatisk kobling til 110-sentralen, og flere av dem har vanntåke installert på loftet, sier Bakken.

Vanntåkeløsningen er av samme type som de fleste tette trehusmiljøer er sikret med. De løser seg ikke ut automatisk, men brannvesenet kobler seg på med sitt slangemateriell og løser ut anlegget når de ankommer brannstedet.

Knut Birger Bakken sier at alle beboere og bygningseiere har vært svært motivert i forhold til å installere brannalarm og koble seg til 110-sentralen. Det brannvesenet har slitt mest med er å få på plass bygningsmessige tiltak.

- Blant annet har det ikke vært så lett å få til brannseksjonering, og få dem til å kle gavlveggene sine med brannsikker isolasjon, sier Bakken.

Og når det gjelder vanntåkeanlegg, så har bygningseierne fått støtte av Riksantikvaren til å montere dette.

- Det er krav om at gårdeierne først må ha koblet brannalarmen sin opp til 110-sentralen før de har fått støtte til å installere vanntåkeanlegg. Man kan ikke bare gå for vanntåke, og ikke brannalarm, sier Knut Birger Bakken.

Og sett i lys av brannen som nettopp skjedde, og hvor det tok ganske lang tid før brannvesenet kom i gang med slokkearbeidet sitt:

- Er dere fornøyd med den manuelle løsningen om at dere må koble dere på vanntåkeanleggene med slangene deres før de kan løse seg ut?

- Ja, vi er tett på Storgata, og er vanligvis raskt i gang med slokkearbeidet. Så denne løsningen er vi sikker på fungerer helt fint. Og det gjorde den også denne gangen selv om en bygning gikk tapt. Da vi koblet oss på vanntåkeanlegget, så dempet dette brannen betraktelig. Og ved at vi også løste ut vanntåkeanleggene på nabobygningen, så forhindret vi at brannen spredte seg til nabobebyggelse. Skulle man sikret byggene i Storgata ytterligere så måtte man ha automatiske slokkeanlegg. Dette tror jeg er vanskeligere å få på plass og ligger nok noe lenger frem i tid, sier Knut Birger Bakken.

Som det er kjent fra media, er en person siktet for å ha tent på bygningen i Storgata.