Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Markant bedring i kommunenes systematiske samfunnssikkerhetsarbeid

Det er en markant økning i antall kommuner som oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt, ifølge DSBs årlige kommuneundersøkelse.

- Vi mener nå å kunne se tydelig effekt av det målrettede arbeidet som har vært gjort opp mot fylkesmenn og kommuner knyttet til ivaretakelse av samordningsrollen innen samfunnssikkerhet og beredskap. Vi mener også å se spor av vårt veiledningsarbeid. I tillegg kan styrkingen på 10 millioner til fylkesmennenes samfunnssikkerhetsarbeid ha virket inn, sier Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kommunen har ansvar for befolkningens trygghet og sikkerhet, gjennom å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen har også en viktig rolle som pådriver og samordner i samfunnssikkerhetsarbeidet.