Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Bjørnis blir nasjonalhelt

Brannbamsen Bjørnis er valgt som ny nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn. Nå starter arbeidet med å få flere brannvesen til å engasjere seg i Bjørnisprosjektet, og lage verdens beste brannvernopplæring for barnehagebarn.

Bjørnis blir nasjonal. Her sammen med Rikard Heimen og Anniken Lie. (Foto: Fagbladet/Ola Tømmerås)

Prosjektet er fra og med 2017 flyttet fra initiativtaker Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) til Norsk brannvernforening, som har lang erfaring i å drive landsomfattende informasjonsprosjekter med barn som hovedmålgruppe.

- Bjørnisprosjektet startet med ideen om en bamse vi kunne ha på brannbilene for å lette kommunikasjonen med barn som var involvert i branner og andre ulykker. Derfra var det et naturlig steg å ta med Bjørnis i det forebyggende arbeidet. Siden har prosjektet bare vokst, og brannvesen rundt om i hele landet har omfavnet og tatt i bruk konseptet, forklarer primus motor Rikard Heimen i TBRT.

Han gleder seg stort til å fortsette i rollen som prosjektleder for Brannbamsen Bjørnis med hele landet som nedslagsfelt. Med seg i Bjørnisteamet har han kommunikasjonssjef Håvard Kleppe i Brannvernforeningen som leder for prosjektstyret, og Annette Nergård som Bjørniskoordinator.

Tilbyr superlisens

- Brannvernopplæring for barn er selve grunnsteinen i det forebyggende arbeidet, og kanskje det aller viktigste vi holder på med. Suksessen TBRT har hatt med Bjørnis, DSBs kommunikasjonsstrategi med koordinering og samordning som sentrale grep, i tillegg til mulighetene i “Det store brannløftet”, gjorde Bjørnisprosjektet til det naturlige valget for framtida. Nå skal vi jobbe for å få med så mange brannvesen som mulig, sier Håvard Kleppe.

Og inngangsbilletten er gratis. Alle brannvesen kan kostnadsfritt delta i Bjørnisprosjektet og benytte seg av konseptet lokalt. Men Bjørnisteamet utfordrer alle til å ta det et steg lenger:

- Vi innfører det vi kaller superlisens, og som innebærer en årlig lisenskostnad der alle inntektene går til drift og videreutvikling av prosjektet. Slik blir alle med på å dra lasset. Kostnaden for brannvesenet betaler seg fort tilbake, siden superlisens blant annet gir lavere priser på Bjørnismateriell. I tillegg får man bli med å påvirke, sier Håvard Kleppe.

Tre hovedsatsinger

- Utdeling av bamser til barn som har vært utsatt for brann og andre ulykker skal fortsatt være en sentral del av prosjektet. Erfaringen er at Bjørnis er et uvurderlig verktøy i møte med barn i situasjoner som kan oppleves traumatisk, beskriver Heimen.

Videre har Bjørnisprosjektet fått midler fra Brannløftet til å etablere et nytt nasjonalt opplæringsmateriell for barnehager. Dette skal være ferdig til høsten 2018, og vil erstatte dagens undervisningsopplegg med figurene “Eldar & Vanja”. Som tidligere vil en grunnpakke være gratis for barnehagene.

- Målsettingen vår er ubeskjedent å lage verdens beste brannvernopplæring for barn. Vi skal bruke litt tid først på å kartlegge målgruppens behov og ønsker, og flere gode krefter skal kobles på i utviklingsarbeidet, sier Kleppe.

- For det tredje skal vi selvfølgelig bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør og barnas store helt. Vi har mange gode ideer på blokka, men er helt avhengig av at gode samarbeidspartnere hjelper oss finansielt, sier Heimen. Han oppfordrer aktører som ser samfunnsnytten av prosjektet til å ta kontakt for nærmere dialog.

Det nasjonale Bjørnisprosjektet hadde formelt oppstartsmøte i Brannvernforeningens lokaler 16. og 17. mars. Fra venstre Lars Magne Hovtun (Oslo brann- og redningsetat), Pål Moxnes (TBRT), Anniken Lie (TBRT), Inger Johanne Fjellanger (DSB), Rikard Heimen (TBRT), Håvard Kleppe (Norsk brannvernforening), Tor Erik Skaar (Norsk brannvernforening) og Annette Nergård (TBRT). (Foto: Synnøve Haram)