Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Brannfarlige stålamper

Mange stålamper beregnet for private boliger har halogenpære i den kraftige lampen som lyser mot taket. I noen tilfeller kan dette føre til brann dersom pæren tildekkes.

Foto: Thor Kr. Adolfsen

Selv om det finnes god LED-teknologi på markedet der brannfaren ved tildekking av lyspæren er forsvinnende liten, selges antakelig de fleste lampene fortsatt med halogenpærer. Årsaken er trolig at LED-pærer er en god del dyrere i innkjøp. Dette kan imidlertid være et kortsiktig argument, da LED-pærer varer vesentlig lenger. Skal man skifte til LED, så pass på at LED-pærene passer til dimmere i det elektriske anlegget, og kjøp god kvalitet. LED-pærer av dårlig kvalitet kan dessverre bli svært varme. Det gjelder for LED som for andre produkter: God kvalitet lønner seg.

Brann som følge av halogenpære

Mor og barn leker i stuen. Barnet er som unger flest, livlig og full av tøys og tull. Det er morsomt å kaste leker opp i lufta. Plutselig havner en lekebil i plast og aluminiumslegering opp i lampen. Plasten i bilen antenner og noe av aluminiumen smelter. Moren er imidlertid snarrådig og greier å slokke brannen. Skadene blir begrenset.

Foto: Thor Kr. Adolfsen

Hvordan fungerer en halogenpære?

En vanlig glødepære består av en glødetråd av wolfram omgitt av inerte gasser, det vil si gasser som i liten grad reagerer kjemisk med omgivelsene. Glødetråden blir varm ved at det sendes strøm gjennom. Når temperaturen kommer over et visst nivå, begynner wolframtråden å gløde – den gir fra seg lys. Jo høyere temperatur det blir på wolframtråden, dess mer lys gir den.

I vanlig inerte omgivelser vil wolframpæren gi fra seg wolframatomer som vil sveve rundt og sette seg fast blant annet på lyspærens glass. Pæren blir svart og får kort levetid. Dersom man fyller lyspæren med blant annet halogener, vil wolframatomene fortsatt løsne fra wolframtråden, men de vil sette seg fast igjen på wolframtråden og ikke på glasset. Dermed kan man øke temperaturen på tråden ved å dimensjonere for mer wattstyrke. Glødetråden blir dermed varmere og gir mer lys. Glødetråden kan nå en temperatur på hele 2 500 °C. I rapporten fra SINTEF NBL AS (nå RISE) «Varmgang i elektrisk materiell og utstyr som tennkilde i bygninger» opplyses det om at halogenpærer på 350 W kan få en temperatur på 630 °C, og det er uten tildekking. Temperaturen er høy nok til å kunne antenne de fleste vanlige materialene vi har rundt oss.

Tildekking av halogenpære i stålampe

Norsk brannvernforening har gjort noen enkle forsøk for å vise hva som kan skje når en halogenpære på 350 W blir tildekket av blant annet et kosedyr i uspesifisert kunstfibermateriale og et stykke vanlig bomullsgardin. Forsøkene viser at en del materialer tennes lett. Hvor lang tid det tar til antennelse, hvor store flammene blir, hvor mye røyk det blir og hvor lenge det brenner, avhenger av materialet som tildekker lyspæren og geometrien i forsøket.

Her er hendelsesforløpet når et kosedyr av uspesifisert kunstfiber dekker en halogenpære på 350 W. Øverst i bildene angis tidspunktet fra kosedyret ble lagt på den tente pæren.
Her er hendelsesforløpet når et stykke bomullsgardin dekker en halogenpære på 350 W. Øverst i bildene angis tidspunktet fra gardinstykket blir lagt på den tente pæren.

Tildekking av LED-pære i stålampe

Norsk brannvernforening har også gjort et enkelt forsøk med tildekking av en LED-pære beregnet på mor-barn-lampe. En LED-pære montert i en slik lampe ble tildekket med fire lag frotté. Etter tre og en halv time var temperaturen stabilt på ca. 99 °C, hvilket er godt under antennelsestemperatur for de aller fleste materialene vi omgir oss med i et hjem.

Hvordan virker en LED-pære?

LED-pæren benytter ikke det fenomenet at metaller gløder når det blir varmt. LED-pæren består av såkalte halvledere som er en stor gruppe av stoffer. Disse halvlederne har blant annet den egenskapen at de sender ut lys dersom det går strøm gjennom dem. Varmeutviklingen blir atskillig mindre enn det som er tilfellet for glødepærer.