Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Grenfell Tower, London: Kan vi få lignende branner i Norge?

I etterkant av den store brannen i Grenfell Tower i London er det mange som lurer på om tilsvarende branner også kan skje i Norge. Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening sier at det er lite sannsynlig at slike branner vil kunne utvikle seg i Norge. Dette forutsetter imidlertid en korrekt prosjektering og montering av de aktuelle byggproduktene.

Foto: ChiraIJon/Flickr.com (Creative Commons BY 2.0)

- Vi har et godt regelverk i Norge, og hvis man følger de lover og forskrifter som gjelder, skal slike branner ikke kunne skje, sier han.

- Dette er en av de største brannene vi har sett i fredstid. Mine tanker går til alle dem som er rammet av denne tragedien. Det er viktig å finne ut hva som gjorde at denne brannen kom fullstendig ut av kontroll, slik at vi kan forhindre at noe tilsvarende skjer igjen, sier Rolf Søtorp.

Selv om vi heldigvis ikke har hatt så omfattende branner i Norge, har også vi hatt flere store branner som har spredt seg ut fra en branncelle til en annen. Et godt eksempel er brannen på Vik torg i Hole kommune i 2006. Mange stiller spørsmål om bruk av brennbar isolasjon i Norge. Her er regelverket differensiert. For mindre bygg er slik isolasjon tillatt uten noen form for beskyttelse. Men for større bygg som det her er snakk om, settes det atskillig strengere krav.

- Dersom det benyttes brennbar isolasjon i større bygg, skal disse støpes inn eller på annen måte settes sammen til moduler slik at de ikke bidrar til spredning av brann og økt brannutvikling, sier Søtorp.
Det er krav til hvilke byggprodukter man kan bruke i hvilke sammenhenger.

- Det er viktig å kontrollere at dokumentasjonen viser riktig klassifisering på produktene. Det er byggets størrelse og bruk som avgjør hva som kreves av et produkt. Byggeforskriftene viser klart hvilken klassifisering som kan brukes i de ulike byggene.

- Det er viktig å huske på at brannen som vi så i London er veldig uvanlig. Vi har mange leilighetsbranner årlig, men det er svært få som sprer seg utover en leilighet, sier Søtorp.

Derimot er branner i flerboliger og rekkehus et mye større problem her til lands.

- Branner i slike hus sprer seg til naboenheter via takfot og kalde loft som ikke er tilstrekkelig seksjonert. Slike branner vil ofte kunne ramme mange boenheter, sier Søtorp.

Bedre kontroll ønskelig

Rolf Søtorp vil også forsterke ordningen med uavhengig kontroll til å omfatte flere ledd av byggesaken enn hva tilfellet er i dag.

- Da hadde vi fått bedre oversikt over om det som prosjekteres er i henhold til kravene i lovverket, og forsikret oss om at det er dette som også utføres i praksis. Vi vet jo at det gjøres mye feil i byggeprosjekter. Dette skyldes både for dårlig kunnskap om hvilke produkter som kan brukes og hvordan de skal monteres. Dette kan bli skjebnesvangert den dagen det begynner å brenne. Det er viktig at man klarer å fange opp slike feil og mangler på et tidlig tidspunkt i byggeprosessen, sier Rolf Søtorp.

Han er også opptatt av at kabel- og rørgjennomføringer fra en branncelle til en annen ofte viser seg å være for dårlige.

- Ofte er det ikke tettet rundt disse gjennomføringene i det hele tatt. Og da vil flammer og røyk fra et branntilløp i en branncelle uhindret kunne spre seg videre i bygningen, sier han.

I tillegg er det selvsagt viktig at man har et fungerende brannalarmanlegg, slik at de som bor i bygningen får varsel på et tidlig tidspunkt om at det har begynt å brenne

Fremtidig prosjekt

Brannvernforeningen vil gjerne grave litt dypere i materien når det gjelder hvordan brannsikkerheten er utført i praksis for høyhus her til lands både når det gjelder rehabiliteringsprosjekter og nybygg.

- Vi kan tenke oss å se litt nærmere på hvorvidt man har benyttet riktige materialer og produkter, og om konstruksjonene er riktig utført i praksis. Dette vil være avgjørende for å sikre den tiden som er nødvendig for at folk skal klare å rømme ut av bygningen under en brann, sier Rolf Søtorp.