Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Nytt kurs: Bygningseiere må ta ansvaret for brannsikkerheten

I forskrift om brannforebygging er funksjonen brannvernleder borte, og eieren må ta det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten i bygningen selv. Vil bygget ditt tåle et branntilløp? Er du usikker, er det hjelp å få. Norsk brannvernforening har nemlig utviklet et nytt kurs i systematisk sikkerhetsarbeid som tar for seg hvilke krav til forebyggende brannvern en bygningseier må forholde seg til.

- Det å være bygningseier kan være utfordrende. Om bygget er nytt eller gammelt, vil behovet for drift og vedlikehold av installasjoner og konstruksjoner utgjøre en vesentlig del av budsjettet. For å kunne drifte bygningen best mulig er det avgjørende å vite hva bygningen er. Hva er den bygget til og hva den kan brukes til? Hvilke tekniske installasjoner og konstruksjoner er avgjørende at fungerer for å hindre eller begrense en uønsket hendelse? Eier av byggverk plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Og bygningseier må spørre seg om han har gjort det som er nødvendig for å ivareta brannsikkerheten, sier Jan-Tore Dilling som er daglig leder i For sikkerhets skyld AS som skal lede kursene i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere i regi av Norsk brannvernforening.

Dilling har lang fartstid fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og var sentral i arbeidet med utformingen av forskrift om brannforebygging som kom i 2016.

- Kurset i systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere gir deg systemkompetanse. Målet er at du skal forstå hva du skal gjøre, vite hvordan du gjør det, og beskrive hvorfor tiltakene du gjennomfører er smarte. Fremfor alt vil du lære mer om at systematisk sikkerhetsarbeid lønner seg, om ulike forebyggende tiltak og om hvordan man etablerer en sikkerhetsorganisasjon. Videre viser vi hvordan du med enkle verktøy kan måle effekt av tiltakene du igangsetter. Fagpersonene bak kurset har jobbet med systematisk sikkerhetsarbeid i en årrekke. Basert på egne erfaringer vet de hva som virker, og hva som kan gå galt, sier han.

- I utviklingen av kurset systematisk sikkerhetsarbeid har vi benyttet forskrift om brannforebygging og en ny veiledning om systematisk sikkerhetsarbeid. Veiledningen er et prosjekt som har pågått i flere år, som et samarbeid mellom KLP forsikring, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og Norsk brannvernforening, sier Dilling.

Rettlede eiere

Veiledningen om systematisk sikkerhetsarbeid er utarbeidet for å rettlede eiere til å etablere de nødvendige sikkerhetssystemer i sine bygg.

- I bygninger er det utrolig mange detaljer som skal fungere i den daglige driften, eller som enten skal oppdage eller begrense konsekvensen dersom noe uønsket skulle skje. Disse detaljene skal til en hver tid fungere for at bygget skal være sikkert. Det å ha oversikt over alle disse detaljene er avgjørende for å få til et godt sikkerhetsarbeid. Systemet skal løse detaljene. Og noen må gjøre jobben med å etterse detaljene daglig. Både veiledningen og kurset i systematisk sikkerhetsarbeid skal motivere bygningseiere til å gjøre jobben, slik at menneskene som oppholder seg i bygget er trygge hvis noe skulle skje, sier Jan-Tore Dilling.

Dagskursene i systematisk sikkerhetsarbeid starter opp nå i september, og kurset vil avholdes flere steder i landet. Dagskursene vil fortsette også våren 2018.

- I tillegg skal det utvikles to nye dager, hvor målet er å gi eiere og driftspersonell kunnskap om hvordan man kan kartlegge bygningene sine og dokumentere at sikkerheten er ivaretatt, sier Jan-Tore Dilling.