Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Alarmerende funn

Funnene i masteroppgaven om brannsakkyndige i norske domstoler fremstår som sterkt urovekkende for administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

- Alarmerende funn, mener Rolf Søtorp (foto Ingar Næss).

- Vivi Helgesen Røe har levert en velskrevet og viktig masteroppgave. Men funnene gir alvorlig grunn til bekymring, sier Brannvernforeningens leder, Rolf Søtorp.

Han har lenge etterlyst tydelig definerte kompetansekrav for personer oppnevnt som brannsakkyndige i rettsaker. Og han er ikke blitt mindre opptatt av dette etter å ha lest oppgaven til Helgesen Røe ved Høgskolen på Vestlandet. I konklusjonen skriver hun blant annet at det mangler systemer for å sikre og følge opp at vurderinger lagt frem av brannsakkyndige i rettsaker, gjenspeiler brannfaglig kunnskap på høyere nivå. En konsekvens av dette er at vurderingene har svært varierende kvalitet og preges av manglende tilknytning til etablert fagkunnskap.

- Dette handler dypest sett om rettsikkerhet. Og denne er åpenbart i fare dersom vi legger funnene i masteroppgaven til grunn, poengterer Søtorp.

Spennende forslag til tiltak

Han har samtidig sans for noen av tiltakene Helgesen Røe skisserer for å bedre situasjonen. For å sikre de brannsakkyndige nødvendig kompetanse til å løse arbeidsoppgavene i retten på en god måte, foreslår hun kompetansekrav tilsvarende treårig ingeniørutdannelse. Hun anbefaler dessuten utdannings- og sertifiseringsmuligheter innen brannsakkyndighet som inkluderer opplæring i rollen, fremgangsmåte, samt skriftlig og muntlig formidling av vurderingene.

- Mye av dette er musikk i mine ører. Ikke minst forslaget om en sertifiseringsordning for brannsakkyndige. På bakgrunn av Brannvernforeningens erfaring med administrasjon av ulike sertifiseringsordninger, kan det være mulig for oss å ta en rolle her. Etablering av en sertifiseringsordning på dette feltet må velsignes av utdanningsmyndighetene, men vi vil støtte dette, understreker Søtorp.

I masteroppgaven foreslås også uavhengig sidemannskontroll av brannsakkyndige erklæringer. For at slike kontroller skal være effektive, må arbeidet som gjøres kunne etterprøves. Det anbefales derfor å øke bruken av brannfaglig teori og verktøy, slik at vurderinger som gjøres kan knyttes opp mot forskningsbasert kunnskap.

- Også i forhold til sidemannskontroll vil Brannvernforeningen på litt sikt kunne ta en rolle, fremholder Søtorp.