Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Rundt 10.000 driftsbygninger har brannalarmanlegg man ikke vet om fungerer

Det er et krav i FG-regelverket om at brannalarmanlegg i driftsbygninger skal ha årlig kontroll. Det antas at det er så mange som 10.000 driftsbygninger som ikke har dette. Da vet man ikke om anlegget vil fungere som det skal den dagen det brenner.

Foto: Thor Kr. Adolfsen

Et annet problem er manglende utringer. Det vil si en komponent som varsler personer at brannalarmen i driftsbygningen har løst seg ut. Mange brannalarmanlegg mangler dette også. Nå vil forsikringsselskapene iverksette en innsats for å få på plass flere utringere. For dem som ikke følger opp, vil det få negative økonomiske konsekvenser ved man vil miste rabatten på forsikringspremien.

I alle driftsbygninger hvor det er dyrehold skal det i henhold til kravene i Mattilsynets dyreholdforskrifter være installert brannalarmanlegg.

- Disse forskriftene sier at om man har over et visst antall husdyr, så skal det være installert brannalarm, sier Frode Narud som er Senior Underwriter Landbruk i Gjensidige forsikring.

Gjensidige er størst når det gjelder forsikringer til landbruk, og har omkring 70 % av alle driftsbygninger i Norge som kunder.

FG-regelverket

Tall fra forsikringsselskapene viser at det er registrert ca. 30.000 installerte brannalarmanlegg i driftsbygninger her i landet.

Tidligere hadde de forskjellige forsikringsselskapene ulike regelverk når det gjaldt hvilke krav som ble stilt til brannalarmanlegg i driftsbygninger. Disse bestemmelsene ble samlet i FG-regelverket for brannalarm i landbruket i 2003. Derfor er det nå de samme reglene som stilles til brannalarmanlegget i driftsbygningene uavhengig av hvilket forsikringsselskap man er tilknyttet. Blant annet er det krav om årlig kontroll av anlegget.

- De aller fleste driftsbygninger med dyrehold har installert brannalarmanlegg. Problemet er at noen av dem ikke vil fungere som de skal fordi de ikke får den årlige kontrollen som kravene i FG-regelverket sier at de skal ha, sier Narud.

Dermed vet man ikke i hvilken tilstand disse alarmanleggene er.

- I henhold til kravene i FG-regelverket, skal disse anleggene kontrolleres en gang per år, sier Frode Narud.

Leverandører «forsvunnet» fra markedet

Et annet problem er at det tidligere var flere leverandører av slike anlegg. Etter rundt 2015 er det kun to store aktører igjen på markedet – Elotec og ICAS. En av de tidligere leverandørene har blitt kjøpt opp av ICAS.

- Disse anleggene er ivaretatt igjennom den årlige kontrollen i FG-ordningen, og er i god stand. Men flere av leverandørene finnes ikke lenger, og mange av de brannalarmanleggene disse virksomhetene installerte er fortsatt i drift. Flere av dem har ikke hatt kontroll på veldig mange år. Vi er bekymret over tilstanden til disse anleggene. Det er ingen som vet om de vil fungere som de skal den dagen det eventuelt begynner å brenne, sier Frode Narud.

Utringer

FG-regelverket stiller blant annet krav om at det skal monteres en såkalt utringer på brannalarmanleggene i driftsbygningene. Utringeren, som er en enkel installasjon i brannalarmsentralen hos bonden, skal varsle minimum tre personer på mobil ved brann.

- Dette er fordi vi har sett at selv om brannalarmanleggene fungerer som de skal og går i alarm når det oppstår brann, så har det hendt at folk ikke har hørt at brannalarmen har løst seg ut, sier Narud.

Dermed er det ingen som har iverksatt handling med å få dyrene ut eller tilkalle brannvesenet før det har gått altfor lang tid. Og brannen får utvikle seg fritt. Det har vært branner i driftsbygninger som har gått veldig galt nettopp på grunn av denne problematikken.

- Vi vet at dette har medført utbetalinger etter brann for mer enn 100 millioner kroner de siste fem årene. Vi i Gjensidige har derfor hatt stort fokus på manglende utringer på brannalarmanleggene i driftsbygningene det siste halvannet året, og det har blitt bedre enn det var. Mer enn 4000 bønder har nå montert slik utringer det siste halvannet året. Men det er likevel mange brannalarmanlegg vi er usikre på om har denne komponenten. Derfor har vi nå iverksatt et prosjekt for å kartlegge hvorvidt de ulike alarmanleggene har utringer. Dette vil skje ved den årlige kontrollen av brannalarmanlegget. Om slik utringer ikke er montert, så vil bøndene få god tid til å montere en slik utringer på brannalarmanlegget sitt før det eventuelt vil få negative konsekvenser for dem i form av at rabatten på forsikringspremien deres blir kuttet. Og den er ikke ubetydelig. I gjennomsnitt får de 30 % på premien, sier Frode Narud.

Dette er også et initiativ som forsikringsselskapene samarbeider om.

- Alle forsikringsselskapene vil kutte rabatten til de av kundene sine som ikke overholder FG-kravet om å installere utringer. Dette initiativet vil på sikt gi oss god oversikt over tilstanden på de mange brannalarmanleggene som er installert i driftsbygningene rundt omkring i landet, sier Frode Narud.