Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Byggforsk-serien 60 år

I forbindelse med at Byggforskserien fyller 60 år i år, ble det arrangert en stor jubileumskonferanse i Oslo i november. Av Byggforskseriens 800 anvisninger på ulike fagområder, er 46 av dem viet temaet brann. Brann er imidlertid et sentralt og relevant tema i veldig mange av de andre anvisningene også.

Byggforskerien har i 60 år bidratt til å spre kunnskap om hvordan bygg skal utføres i praksis for å tilfredsstille kravene i regelverket. På flere områder har Byggforsk vært tidligere ute enn myndighetene med å komme med forslag til løsninger på krav som enda ikke fantes i lovverket. Blant annet gjelder dette løsninger på universell utforming. Dermed har instituttet sørget for å bane vei for stadig bedre krav tilpasset samfunnsutviklingen.

Kommunikasjonssjef i SINTEF Byggforsk, Veslemøy Nestvold sa at Byggforskserien er helt unik.
- Det er ingen andre land som har noe tilsvarende som denne. Utfordringen fremover er utviklingen i de teknologiske løsningene, og nå er det næringen som kommer med innspill og forslag til hva det bør lages anvisninger om, sa hun.

Byggforsk var tidlig ute med å gå digitalt. Allerede i 1991 ble anvisningene lagt på CD-rom. I 2001 kom webløsningen som ligger til grunn for dagens system. I en periode ble anvisningen gitt ut i papir og digitalt parallelt. Siden 2012 har de kun kommet digitalt.

- Innholdet er viktig for dem som bruker serien, og dette har blitt en nøytral kunnskapsserie. Og den må forvaltes riktig, slik at den også kan bli videreført til fremtidige generasjoner. Derfor er det viktig at vi får vite hva som trengs av kunnskap og hvordan det skal presenteres. Serien er fortsatt aktuell, og det er muligheter for både utvikling og modernisering, sa Nestvold.

Og den nye direktøren i Direktoratet for byggkvalitet, Per Arne Horne sa at Byggforskserien er svært viktig i forhold til sin rolle som bruksanvisning på hvordan byggeregelverket skal brukes og forstås.
- Lovverket er en minimumsløsning. Det er viktig med uavhengige og nøytrale aktører som bidrar med bedre løsninger enn minimumsløsningene. Lovverket er heller ikke så lett å forstå, og derfor er det bra at det finnes lettforståelige byggdetalj-blader, sa han.

Også Jacob Mehus som er direktør i Standard Norge har vært opptatt av Byggforsk-serien på en eller annen måte i løpet av hele sin karriere fra møbelsnekker, forsker og til rådgivende ingeniør. 

- Det er ikke lett å følge alle anvisningene, men de viser vei i en enda mer komplisert verden. Og vi kan jo bare tenke oss hvordan det ville vært uten anvisninger og standarder, sa han.
Han oppfordret også SINTEF Byggforsk til å gå videre med digitaliseringen, og få anvisningene direkte inn i BIM-systemet.

Revisjon og nye anvisninger

SINTEF Byggforsk har en jevn produksjon, og årlig kommer de med omkring 70 nye eller reviderte anvisninger.
- Det er utfordrende å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Så vi er avhengig av bistand fra næringen i forhold til å holde oss oppdaterte på det som skjer, sier Anders Kirkhus som er seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk.
I likhet med de fleste andre områder er også næringen en viktig drivkraft til utarbeidelsen av nye anvisninger.
- Blant annet jobber vi nå en del med massivtre. Dette har vi per i dag ikke så mye informasjon om, sier Kirkhus.

Han sier at de jo står fritt til å skrive det de vil, men har ikke noe ønske om å gå på tvers av det myndighetene ønsker seg.

- Vi ønsker å være en viktig bidragsyter. Løsningene våre er robuste og velprøvde, og vi vet at de fungerer. De preaksepterte ytelsene i veiledningen til TEK er ingen oppskrift på hvordan man skal bygge. Vi omsetter de preaksepterte ytelsene til praktiske løsninger. Det er slik at om Byggforsk-anvisningene følges, så blir kravene i lovverket oppfylt. Byggforskserien er forhåndsdokumenterte løsninger på kravene i lovverket, sier Anders Kirkhus.