Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Varmebransjens nye «bibel»

Endelig er den her! Den 10. utgaven av «Håndbok i skorsteiner og ildsteder», som varmebransjen har ventet på i snart 20 år.

- Interessen for den nye håndboka er stor, så denne har varmebransjen ventet på, sier kursrådgiver Tom Erik Galambos i Norsk brannvernforening.

– Den første utgaven ble utgitt så tidlig som i 1927, så her snakker vi om en tradisjonsrik publikasjon, fastslår kursrådgiver Tom Erik Galambos i Norsk brannvernforening.

Ny håndbok i skorsteiner og ildsteder vil være tilgjengelig fra midten av februar og kan bestilles i Brannvernforeningens nettbutikk på www.brannvernforeningen.no.

– Vi åpnet for forhåndsbestilling allerede 9. januar og interessen er stor. Kanskje ikke så rart ettersom dette er boken varmebransjen ser på som selve «bibelen», sier Galambos.

Dyktige bidragsytere

Seks forfattere med solid erfaring fra feieryrket og varmebransjen, har bidratt med faglig innhold til den om lag 120 sider lange håndboken. Målgruppe for boka er alle som i ulike sammenhenger jobber med fyringsanlegg. Det gjelder for eksempel murere, tømrere, ildstedmontører, varmeforhandlere, arkitekter, bygningsingeniører og feiere.

– Foruten teknisk informasjon og veiledning for oppføring av skorstein og ildsteder, gir håndboka gode råd for hvordan håndverkere og ildstedmontører kan oppfylle dagens funksjonsbaserte regelverk. Dermed har også feierne et godt oppslagsverk når de skal gjennomføre tilsyn, poengterer Galambos.

Brukervennlig

Med bakgrunn som feier og forebygger i brannvesenet, har Galambos vært opptatt av at den nye håndboka skal være lett å bruke for praktikere. Det er lagt mye arbeid i å gjøre språket lett tilgjengelig. Boken er laget som en ringperm med ark av forholdvis tykt papir.

– Håndboka er robust utført, med tanke på at håndverkere skal kunne ha den med seg ut på arbeidsplassen, forklarer Galambos.

Forrige gang håndbok i skorsteiner og ildsteder forelå i revidert utgave, var i 2001. Siden den gang har det skjedd endringer, både innen varmefaget og i forhold til regelverket.

– Nye ildsteder monteres både i moderne og eldre bygg. Derfor tar håndboka for seg både dagens og tidligere regelverk for oppføring og montering av skorstein og ildsteder, opplyser Galambos.