Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Skal forske på solcelleteknologi og brannsikkerhet

Forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) i Trondheim skal forske på solcelleteknologi og brannsikkerhet.

Foto: RISE Fire Research

- Bruk av solcelleanlegg som energikilde i bygg øker både i Norge og internasjonalt. Selv om vi allerede vet en del om branntekniske utfordringer knyttet til bruken av solcelleteknologi er det behov for mer forskningsbasert kunnskap, sier forsker Ragni Fjellgaard Mikalsen.

Hun er ansatt i RISE Fire Research som er vertsinstitusjon for forskningssenteret FRIC etter en partnerskapsmodell under ledelse av professor Anne Steen-Hansen. Forskningspartnerne i FRIC er RISE, SINTEF og NTNU. Med på laget er også DSB, DiBK, brannvesen, forsikringsnæringen og industrielle aktører.

- Forskningsprosjektet vi nå skal i gang med vil ha en tidshorisont på ca. to år. Til dette prosjektet skulle vi svært gjerne hatt med flere partnere med erfaring fra produksjon og installasjon av solcelleanlegg, sier senterleder Anne Steen-Hansen. 

Hun opplyser at innholdet i det nystartede forskningsprosjektet ennå ikke er konkretisert. Det vil først skje i forbindelse med en workshop som FRIC skal ha med partnerne i november. Brannstart, branndynamikk og utfordringer med tanke på slokking av branner i bygg med solcelleanlegg er trolig faktorer som vil bli grundig undersøkt gjennom datasimuleringer og og reelle brannforsøk ved brannlaben i Trondheim.

Sist oppdatert: 13.11.2019
Publisert: 08.11.2019