Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Brannkonstabler får oppdaterte lærebøker

De som skal ta grunnkurs for brannkonstabel kan glede seg til tre nye lærebøker i år. Bøkene utgis som et samarbeid mellom Norges brannskole og Norsk brannvernforening. Alle tekster er oppdatert, og bøkene har fått inn flere nye emner.

Foto: Oslo brann- og redningsetat.

Til sammen utgjør de tre bøkene 400-500 sider proppfulle med viktig kunnskap om alt fra brannvesenets organisering, forebygging, arbeidsfysiologi, røykdykking, slokkemidler og -metoder til skog- og utmarksbranner, sotbrann, innsats i tuneller, trafikkulykker og håndtering av farlige stoffer.

Eksperter fra hele landet har bidratt med innhold til bøkene, ledet av en redaksjon bestående av representanter fra Norges brannskole og Brannvernforeningen.

Målgruppen for bøkene er først og fremst alle som tar grunnkurs for brannkonstabler i regi av Norges brannskole. Bøkene blir en sentral del av pensumet. Men bøkene passer også for alle andre med behov for oppdatert kunnskap og interesse for brannvesenets arbeid.

Bøkene er nå tilgjengelig i Brannvernforeningens nettbutikk.

Sist oppdatert: 06.12.2019
Publisert: 06.12.2019