Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Brannvernskolen.no er lansert!

Nå er det nye undervisningsopplegget om brann- og elsikkerhet for sjetteklassingene lansert. Midler fra Det store brannløftet og valget av Brannbamsen Bjørnis som den nasjonale plattformen for kommunikasjon rettet mot barn, ga muligheter til å tenke nytt.

«Samarbeidsgruppen for brannvern i skolen» bestående av Norsk brannvernforening, DSB og Gjensidige har i en årrekke tilbudt gratis undervisningsopplegg for skolen. Det gamle materiellet med Eldar og Vanja har vært modent for utskifting, og ny nasjonal kommunikasjonsstrategi la føringer om mer samordnet innsats og enhetlig kommunikasjon mot målgruppene. Midler fra Det store brannløftet og valget av Brannbamsen Bjørnis som den nasjonale plattformen for kommunikasjon rettet mot barn, ga muligheter til å tenke nytt.

Det nye undervisningsopplegget bygger videre på Bjørnis-universet, selv om Bjørnis selv ikke figurerer i materiellet annet enn gjennom logo og navn. I opplegget møter vi fire av Bjørnis sine kolleger som utgjør «Team Bjørnis»: Rikke Røykdykker, Farid Forebygger, Filip Feier og Ella Eltilsyn. På denne måten etableres en rød tråd i brannvernopplæringen fra barnehage til skole. Materiellet er tilpasset 6. klasse, men kan brukes i hele mellomtrinnet. 

-Undervisningsopplegget er laget slik at skolene kan gjennomføre det på egenhånd uten bistand fra brannvesenet eller el-tilsynet. Samtidig ønsker vi å understreke at det vil være en stor styrke for brannvernopplæringen om brannvesenet og eltilsynet lokalt støtter opp aktiviteten med skolebesøk og undervisning, sier Håvard Kleppe, avdelingsleder i Norsk brannvernforening. Han forteller at målet er at minst 50 % av alle barneskoler i Norge tar i bruk det nye opplegget. 

Det nye undervisningsopplegget består av følgende hovedelementer:

  • Den nye skolenettsiden brannvernskolen.no med et dataspill som spilles i nettleseren.
  • Et nytt elevhefte med fire punkter elevene skal sjekke hjemme.
  • En ny PowerPoint-presentasjon som brannvesenet og Det lokale eltilsynet kan bruke ved skolebesøk.
  • En Kahoot-quiz som læreren, brannvesenet og/eller DLE kan engasjere elevene med.

Både dataspillet og de fire sjekkpunktene i elevheftet er bygget rundt fire hovedlæringsmål – det vi minimum ønsker at elevene skal sitte igjen med: 

  1. Eleven skal ha kunnskap om farer ved lading og bruk av batteribasert elektronikk.
  2. Eleven skal ha kunnskap om røykvarslerens betydning og funksjon.
  3. Eleven skal ha kunnskap om riktig opptreden ved brann.
  4. Eleven skal ha kunnskap om riktig førstehjelp ved brannskade.

PowerPoint-presentasjonen går mer i dybden i temaene brann- og elsikkerhet. Den er fleksibel og menystyrt, slik at de som skal besøke skoler i stor grad selv kan velge hvilke temaer de vil fokusere mest på. Dataspillet og elevheftet er for øvrig tilgjengelig både på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Materiellet er gratis.