Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Skal gjøre julen og vinteren tryggere

Desember og januar er historisk sett de to månedene med flest branntilfeller. Derfor settes det inn ekstra krefter på brannforebygging.

Branninspektør Morten Berggraf snakker med eldre kvinner i forbindelse med stand på Røykvarslerdagen på Domkirkeplassen i Stavanger. Foto: Rogaland brann og redning IKS.

De tre siste årene har det vært flest boligbranner i desember, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dette er måneden hvor vi bruker mer levende lys, elektrisk pynt, lager mer mat og har flere sammenkomster inne. Med dette øker også sann­ synligheten for at ulykker skjer og branner oppstår. Ser vi enda et par år lenger tilbake i tid, i 2014 og 2015 viser tallene at det var flest boligbranner i januar (se egen faktaboks).

Statistikken viser tydelig at det er de kalde månedene det brenner mest. Med dette i minne kan det se ut som at november og desember er to viktige måneder for brannforebygging. Brannvesen rundt om i landet jobber med brannforebygging på ulike måter, og vi har tatt en prat med Asker og Bærum brannvesen IKS og Rogaland brann­ og redning IKS om hvordan de jobber for at alle skal gå en brannsikker jul og vinter i møte.

Fokus på å være synlig og til stede
I Rogaland brann og redning IKS forteller branninspektør Randi Hetle at de sørger for at planlagte brannforebyggende tiltak opp mot §13 er ferdig innen desember, som vil si at de blant annet gjør seg ferdig med å gå tilsyn.

– Det gjør at vi får mer tid til å være synlig ute i felt og være til stede på for eksempel overfylte kjøpesentre. 

Jone Dahl Tvedt er branninspektør i Rogaland brann og redning IKS og forteller at de blant annet sjekker gatene i sentrum og ser på hvordan butikker og restauranter setter ut fakler.

- Det er økt risiko ved at folk bruker åpen flamme. De tenker ofte ikke på plassering i forhold til avstand til brennbart materiale 

Øvelse med ungdommen
I Asker og Bærum brannvesen ønsker de å øke engasjementet rundt brannsikkerhet hos ung­ dommen. Ti mandager i løpet av høsten gjennom­ føres uanmeldte evakueringsøvelser med røyk på ungdomsskoler i de to kommunene. Øvelsen er rettet mot 10.trinn og følges opp med en 20 minutters oppsummering med fokus på evakuering. Informasjonsrådgiver Eira Kamhaug forteller at øvelsene er hemmelig for alle bortsett fra skolesekretæren.

– Øvelsene er først og fremst et tiltak med ungdommene som målgruppe, men på denne måten får også skolen testet sine rutiner, og beredskap får øvelse. På noen av skolene har det blitt avdekket mangler, som for eksempel at varslingsanlegget ikke fungerer som det skal eller at det er uavklarte ansvarsområder.

Kamhaug forteller at de fleste takler øvelsen helt fint, men at det kan bli sterkt for noen.

– Litt av årsaken til at vi bruker røyk er at vi vil at de skal reagere litt og få en liten vekker. Det tar ikke lang tid før de oppdager røykmaskinen eller at vi står der i uniform, så tanken er ikke å skremme for lenge, men få elevene til å kjenne på den følelsen."

Saken fortsetter under bildet.

Asker og Bærum brannvesen bruker røykmaskin for å gjøre øvelsen for 10. trinn mer realistisk. Foto: Asker og Bærum brannvesen.

Nattkontroller i juletiden
Desember er den store måneden for sammenkomster som blant annet julebord. De som kjenner ekstra på dette trykket er utelivsbransjen. Dahl Tvedt i Rogaland brann og redning IKS forteller at de setter ekstra fokus på personsikkerhet denne måneden.

– Det gjennomføres nattkontroller hvor vi kommer uanmeldt til utesteder. Der tar vi for oss rømnings­ veier, varsling, slokkeutstyr og personantall i lokalet.

Dahl Tvedt forteller at det har vært tilsyn på utestedene tidligere i år, og så følges det opp med sikre utekontroller når stedet er i bruk og det faktisk er folk i lokalet.