Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Flere må lære av brannen på Sola

Brannen i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola er et eksempel på at det nok en gang ser ut som det er valgt minimumsløsninger for brannsikkerheten, mener Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. Han er glad for at hendelsen nå granskes.

Deler av parkeringshuset på Stavanger lufthavn er rast sammen etter brannen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

7. januar 2020 brant det i et parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola. Brannen startet i en eldre dieselbil og utviklet seg til en svært utfordrende brann med store materielle skader. Deler av parkeringshuset kollapset og Avinor anslår at så mange som 1600 biler kan være skadet. All flytrafikk på Sola ble innstilt som følge av brannen og alle som befant seg på flyplassenes område ble evakuert, men ingen personer ble skadet. Brannmannskapet kom tidlig til og startet slukkingen, også Avinors egen brannberedskap bisto aktivt i slokkingen. Det tok likevel flere timer før brannvesenet fikk kontroll over brannen.

Manglet sprinkleranlegg
Brannsjef i Rogaland brann og redning, Nils-Erik Haagenrud, som ledet slukkearbeidet, påpekte tidlig at parkeringsanlegget ikke hadde sprinkleranlegg. I etterkant av brannen diskuteres det om et funksjonelt sprinkleranlegg ville ha redusert omfanget av brannen.

– Et sprinkleranlegg ville ikke nødvendigvis slukket brannen i den første bilen, men ville holdt flammene i sjakk til vi kom frem, uttalte Haagenrud til VG.

– Det er for tidlig å konkludere i denne saken, men utfra det vi har sett og lest i media kan det se ut til at det nok en gang er valgt minimumsløsninger for brannsikkerheten. Vi er glade for å lese at Avinor vil granske hendelsen og gjøre en ny vurdering av brannsikkerheten i sine parkeringsanlegg. Vi tenker det er fornuftig at alle som har ansvar for parkeringsanlegg gjør det samme, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Ikke krav til sprinkler
Parkeringshuset på Sola er ifølge Avinor bygget etter gjeldende forskrifter og krav. Det er ikke krav om sprinkleranlegg i åpne parkeringshus. Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at den nødvendige rømningstiden reduseres. Ifølge veiledningen til TEK17 (§11-12) gjelder kravet om brannalarmanlegg for parkeringshus, garasje og parkeringskjeller når samlet bruttoareal er større enn 1 200 kvadratmeter. Alternativt kan det installeres et automatisk sprinkleranlegg. Alternativt kan det installeres et automatisk sprinkleranlegg. Parkeringshus med mer enn 1/3 av veggflaten på hvert plan åpen mot det fri over ferdig planert terreng, og øverste parkeringsflate mindre enn 16 meter over gjennomsnittlig planert terreng, kan likevel oppføres uten brannalarmanlegg eller automatisk sprinkleranlegg når åpningene er slik plassert at det oppnås god lufting.

Åpne vs. lukkede parkeringsanlegg
Ifølge en rapport fra forskningssenteret RISE Fire Research, vil brannspredning i både parkeringsbygg over og under bakken avhenge av byggets geometri, avstand mellom kjøretøy og takhøyde. En brann i et kjøretøy vil i startfasen være relativt lik i parkeringsbygg over bakken og parkeringskjeller. Som følge av god ventilasjon via åpninger i parkeringsbygg over bakken, vil ikke lufttilførselen være en like begrensende faktor for hvor stor brannen etter hvert kan bli. Brannen kan dermed spre seg ut av åpninger og til overliggende etasjer. På den annen side er det generelt bedre evakueringsmuligheter i et parkeringsbygg over bakken enn i en parkeringskjeller.

Ingen spesielle krav til el-biler
Norge er langt framme med utbredelsen av el-biler, og i kjølvannet av Sola-brannen spekuleres det i om brannen fikk utvikle seg så kraftig på grunn av de mange parkerte el-bilene. Det foreligger ingen spesielle tekniske krav til bygninger eller parkeringsanlegg med hensyn til el-biler. Selv om det statistisk er færre branner i el-biler enn fossildrevene biler har vi fortsatt lite erfaring og kunnskap om hvordan brannutviklingen blir ved mange el-biler samlet i ett parkeringshus.

– Vi mener det må forskes mer på utfordringer med brann i ansamlinger av moderne biler. I tillegg bør det utredes om dagens minimumskrav til parkeringshus må forsterkes og styrke kravene om å tilrettelegge for brannvesenets innsats, sier Rolf Søtorp.

Anbefaler sprinkler eller vanntåke
Forskere fra RISE har i forbindelse med brannen på Sola uttalt at de ikke har kunnskap om at el-biler brenner mer enn biler på drivstoff. Samtidig mener de at behovet for systemer som skal kontrollere temperaturen ved en elbilbrann må utredes nærmere. RISE sier videre i sin rapport, at inntil konklusjoner fra en slik utredning foreligger, bør sprinkler-/vanntåkeanlegg være et midlertidig krav i parkeringskjellere som skal huse elbiler. Det er viktig fordi alternative energibærere har andre brann- og eksplosjonsegenskaper enn konvensjonelt, fossilt brensel, og medfører ukjente problemstillinger med hensyn til brannsikkerhet, spesielt i innelukkede rom.

For lav brannmostand?
I en artikkel i Teknisk Ukeblad hevdes det at Avinor fikk prosjektert lavere brannmotstand enn anbefalt. Sivilingeniør Geir Drangsholt mener utviklingen av brannen viser at brannsikringen ikke var god nok og at dette vil få etterspill. Han sier man som regel unngår å brannsikre konstruksjonen ved å gå fra R15 til R10.

– Ved R15 tvinges du som oftest til å brannsikre bærekonstruksjonen, enten ved å legge brannmaling på stålet eller annen passiv brannbeskyttelse. Ved å redusere på brannmotstanden er det mulig å spare penger, sier han til Teknisk Ukeblad. Drangsholt legger til at det også er mulig som alternativ å oppdimensjonere ståldragerne, men det er ofte begrenset av pris, vekt og plassbehov.

Han mener at å redusere brannmotstanden til R10 i et stort parkeringsanlegg må ha vært en feil avgjørelse og reagerer på det han kaller en faglig, logisk brist. Også fordi dette var et åpent parkeringsanlegg.

– Da øker muligheten og sannsynligheten for spredning av brann fra ett kjøretøy til flere kjøretøyer i større grad enn i et helt innelukket garasjeanlegg. Da vil både brannbelastningen og varigheten kunne øke betraktelig. Da burde det vært vurdert hvorvidt brannmotstanden til bæresystemene skulle vært økt fra R15 til R90 eller enda høyere for å begrense muligheten for at det skal kunne oppstå progressiv kollaps, fortsetter han i artikkelen.