Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Husk 20/20 i 2020

Året vi nettopp har gått inn i er også en livreddende huskeregel ved alvorlige brannskader.

Huden er kroppens største organ, og får tydelige brannskader når den blir utsatt for skadelig varme. Foto: Forening for brannskadde

Begrepet kommer opprinnelig fra brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus, og beskriver førstehjelpsmetoden for alvorlige brannskader. 20/20 innebærer altså at man skal kjøle med cirka 20 graders vann i cirka 20 minutter. I tillegg til smertelindring bidrar dette til å stoppe varmepåvirkningen nedover i hudlagene. Ved umiddelbar kjøling etter 20/20 metoden, kan det som normalt ville blitt en langt mer alvorlig skade stoppe opp som en mindre alvorlig brannskade. Barn er spesielt risikoutsatt for brannskader, og om dette uheldigvis skjer, så kan 20/20 bidra til vesentlig mindre fysiske skader og psykiske ettervirkninger.

Tenk 20/20 når du hører 2020 
Året 2020 er derfor en svært god mulighet til stadig å minne deg selv, og dine omgivelser på den svært viktige huskeregelen: 20/20 som førstehjelp av alvorlige brannskader. Om du tenker på brannskader hver gang du hører noen si 2020, så er mye gjort for at denne viktige huskeregelen sitter godt. De fleste som blir alvorlig brannskadd opplever en smerte det er svært vanskelig å forestille seg. Huden er kroppens klart største organ, og når den blir utsatt for skadelig varme, får man brannskader av varierende grad på de skadeutsatte områdene. Alvorlige brannskader dekker ofte store deler av kroppen.

«Huskeregelen 20/20 er lett å formidle, og forhåpentlig lett å huske»

Tor Erik Skaar, Sky ilden

Vær oppmerksom på nysgjerrige barn
Om man har barn i huset, krever det ekstra oppmerksomhet. De er nysgjerrige og vil gjerne undersøke det meste. Unngå derfor duk på bordene. Pass også på at alt som er varmt er godt utenfor rekkevidde. Det gjelder naturlig nok også stearinlys. Undersøkelser ved Haukeland universitetssykehus viser at barn med annen etnisk bakgrunn enn norsk, er betydelig overrepresentert blant de med alvorlige brannskader som kommer inn til sykehuset.

Den nettbaserte brosjyren «Brannsikker bolig» er tilgjengelig på hele 35 språk. Brosjyren er tilgjengelig på brannvernforeningen.no, og er oppdatert med tre nye sider om brannskadeforebygging og 20/20. Selv om barn er mest utsatt for brannskader, så er også mange voksne uheldige. Noen yrkesgrupper og arbeidsmiljøer er spesielt utsatt, som for eksempel storkjøkken, industri, landbruk, håndverk og verksted. Forebygging av brannskader må i denne sammenheng inngå som en del av HMS-arbeidet.

 – Det er mye ugjort arbeid som gjenstår når det gjelder forebygging av brannskader, og vi trenger flere små og store bidrag. Alle kan gjøre seg kjent med budskapet og formidle dette videre til sine omgivelser. Huskeregelen 20/20 er lett å formidle, og forhåpentlig lett å huske. Når det gjelder forebygging av skader kan den enkelte bidra med å løfte frem hvor viktig det er å være bevisst på dette, sier prosjektleder for Sky ilden, Tor Erik Skaar.

Sky ilden er et informasjonsprosjekt i regi av Norsk forening for brannskadde og Norsk brannvernforening. De største økonomiske bidragsyterne har så langt vært Helsedirektoratet og Gjensidigestiftelsen gjennom Det store brannløftet. For at prosjektet skal finne ressurser til sitt langsiktige arbeid med bearbeiding av en rekke målgrupper, er vi svært mottakelige for råd og tips om dette. Nøl derfor ikke med å kontakte oss om du kan bidra med noe her. Meld gjerne fra til post@skyilden.no.