Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Lading av elbiler gir ikke økt risiko for brann

Det kommer frem i en ny rapport laget av RISE Fire Research på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

RISE har sett på om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann. Foto: Norsk brannvernforening

Rapporten «Lading av elbil i parkeringsgarasje», som er en oppfølging av tidligere rapporter fra RISE på området, er spesielt aktuell etter den omfattende brannen i parkeringshuset ved Stavanger lufthavn Sola 7. januar i år. Det høye antallet elbiler på norske veier har også skapt diskusjoner om brannsikkerheten knyttet til lading av elbiler er god nok.

RISE har sett på om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann, og i så fall hvilke tiltak som bidrar til å senke risikoen til et akseptabelt nivå.

I rapporten konkluderer RISE med at lading av elbiler ikke gir økt risiko for brann, så fremt ladingen skjer i henhold til DSBs El-regelverk og følger anbefalinger fra både produsenter av ladestasjoner og aktuelle kjøretøy.

Videre heter det i rapporten at det ikke er større behov for sprinkleranlegg i parkeringsgarasjer med elbil-lading, enn i andre parkeringsgarasjer. De anbefaler likevel å vurdere installasjon av automatisk slokkesystem for å redusere spredningsfaren, selv om ikke regelverket krever det.

Brann & Sikkerhet kommer tilbake med en mer omfattende presentasjon av rapporten, som i sin helhet kan leses her.

Rapporten «Lading av elbil i parkeringsgarasje» er skrevet av Are W. Brandt og Karin Glansbergen ved RISE Fire Resarch, og er en oppfølging av studien «Brannsikkerhet og alternative energibærere: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom» fra 2016 (RISE) og «Fullskala branntest av elbil» fra 2017 (RISE).