Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Lanserer database for brannårsaker

I juni lanseres databasen Knitre. Målet er å bidra til mer kunnskap om brannårsaker og sørge for mer erfaringsdata i det forebyggende arbeidet. Brannvernforeningen og Kripos står bak.

Databasen vil inneholde erfaringsdata knyttet til brannårsaker med utgangspunkt i resultater fra etterforskning. Foto: Oslo brann- og redningsetat.

Arbeidet med Knitre går framover og planen er å lansere databasen under Nordisk brannetterforskningskonferanse i Stavern i juni. Databasen vil inneholde erfaringsdata knyttet til brannårsaker med utgangspunkt i resultater fra etterforskning. I tillegg skal databasen samle litteratur og forsøk nasjonalt, nordisk og internasjonalt for å fange opp årsaker, forskning og utvikling generelt.

– Formålet med databasen er å øke kunnskap om brannårsak, slik at vi kan treffe bedre på det forebyggende arbeidet og lette arbeidet for de som arbeider med etterforskning av branner. En målsetting er at databasen motiverer for mer brannetterforskning og bygger opp erfaringsdata som kan påvirke det forebyggende arbeidet, samt dele kunnskap. Vi mener databasen vil ha stor nytteverdi for både politi, brannvesen, det lokale el-tilsyn og forsikringsbransjen i arbeidet for å avdekke brannårsaker og forebygge branner, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Brannvernforeningen samarbeider om databasen med Seksjonen for Brann og Kjemi hos Kripos. Politioverbetjent Sølvi M. Harjo er svært glad for at databasen nå blir en realitet:

– Dette har vi ventet på lenge! Erfaringsdatabasen har vært en idé og en drøm i mange tiår faktisk, men vi har ikke klart å finne løsningen på dette tidligere. Målet er at databasen skal ta vare på kunnskap og erfaring som innhentes på brannåstedene rundt i landet, og kanskje etter hvert Norden, slik at det skal komme alle til gode. I tillegg skal det være et enkelt sted hvor en kan søke kunnskap om spesifikke problemstillinger, produkter, spor, forsøk, forskning etc., sier Harjo.

Databasen vil ikke være åpen for «allmenheten», men de som har nytte og behov vil få en brukertilgang beskyttet med passord.

– I disse dager jobber vi i en testversjon, og så langt virker den å være svært brukervennlig og oversiktlig. Nå har vi snart det tekniske på plass, og så blir det opp til oss brukere å fylle databasen med verdifull kunnskap og erfaring – slik at Knitre på sikt vil vokse seg stor og sterk, og bli det verktøyet som vi ønsker at det skal bli, sier Harjo.

Databasen prioriterer innlegging av litteratur og forskning som viser utviklingen på brannfeltet både med hensyn til materialegenskaper og brannforløp knyttet til eldre og nyere bebyggelse. Videre vil databasen søke å fange opp fenomener som fører til brann. Det kan eksempelvis være optiske fenomener, produkter med uforutsett varmeutvikling og utløste branner fra produkter som trekkes fra markedet med videre.

Data som legges inn vil struktureres og kvalitetssikres av henholdsvis Brannvernforeningen og Seksjonen for Brann og Kjemi hos Kripos.