Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Ny Norsk Standard for brannbiler lansert

3. mars ble en Norsk Standard for brannbiler lansert på hovedbrannstasjonen til Oslo brann- og redning i regi av Standard Norge. Et enhetlig design og felles funksjonskrav skal bidra til økt sikkerhet og mer fornuftig ressursutnyttelse.

Her er et eksempel på en bil med det nye standardiserte designet, som ble vist frem på lanseringsdagen.

Den norske standarden, NS 11060:2019 «Brann- og redningskjøretøyer», er blitt en realitet takket være initiativ og midler fra Det store brannløftet. I motsetning til for politi og helse har ikke brannvesenet hatt et enhetlig design og en felles standard for utforming av brannbiler. Det har vært opp til hvert enkelt brannvesen å utforme egne kjøretøy. Derfor finnes det i dag flere hundre ulike design av norske brannbilkjøretøy. Og ifølge Standard Norge bestiller norsk brannvesen nye biler på 280 forskjellige måter.

Den nye standarden skal sikre enklere anbudsprosesser og dermed gi mer brannbil for pengene. Et enhetlig design vil dessuten bidra til økt sikkerhet for både mannskap og publikum. Dag Botnen, prosjektleder i Det store brannløftet og brannsjef i Haugaland brann og redning IKS mener det forvirrer publikum at brannvesenet har alle typer biler med mange ulike typer design i forskjellige farger.

- Et felles design vil skape gjenkjennbare biler og sørge for raskere reaksjonstid ved uttrykninger, mener Botnen. Selv om ordet «standard» kan høres kjedelig ut, mener han en standard for brannbiler er langt fra kjedelig. Dette handler om innovasjon, og er det eneste riktige for fremtiden. Publikum er ikke i tvil om det er ambulanse eller politi som kommer, når de ser dem i trafikken. Selv om bilene er forskjellige sørger det like designet for at de er gjenkjennelige og ikke til å ta feil av. Slik bør det være for brannvesenet Norge rundt også, sier han.

Standarden vil gi økt sikkerhet og ressursbesparelser
Prosessen med å lage en norsk standard har vært krevende. Det er mange følelser og meninger involvert, men de som presenterte standarden på møtet 3. mars, var enige om at en standard vil bidra til økt sikkerhet for mannskap og publikum i trafikken og spare det enkelte brannvesen for mye tid og penger. Representanter fra leverandørene ønsket en ny standard varmt velkommen, da de opplever det som svært ressurskrevende å skulle besvare så mange ulike typer anbud.

Komiteleder Are Mydland, fra Bjørnafjorden kommune mener den nye standarden vil gjøre arbeidet med anskaffelser mye enklere, samtidig som det vil øke tilliten til den offentlige anskaffelsesprosessen.

- De ulike brannvesen har gjerne mange felles behov, og standarden kan bidra til å flytte fokus fra detaljer til ytelser og funksjon. En felles standard gir blant annet et felles utgangspunkt for utarbeidelse av spesifikasjoner og vil være en hjelp i arbeidet med budsjettering og planlegging, sier Mydland.

Han mener standarden også vil være en god hjelp for leverandørene i konkurransegjennomføringen.

- Det sørger for en mer strømlinjeformet prosess og vil gi økt tillit til anskaffelsesprosessen. Dette reduserer tidsbruken og mulighetene for feil. Til slutt gir det en felles forståelse av leveransens innhold i kontraktsoppfølgingen, og det gir gode kontrollmuligheter. En brannbilstandard er derfor et godt verktøy som er til det gode for både innkjøpere og leverandørene, ifølge Mydland.

Utredningsleder Kari Jensen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sa på møtet at hun har stor forståelse for at det er knyttet sterke følelser til utforming av kjøretøyer for det enkelte brannvesen, og at mange brannvesen har en stor glede i å lage sin egen brannbil.

- Det skaper et engasjement og fellesskap i det lokale korpset, sa hun på lanseringsmøtet.

Samtidig poengterte Jensen at den nye standarden vil kunne frigjøre tid til viktige oppgaver og mer kunnskapsrettet arbeid i brannvesenet, bedre ressursutnyttelse og ikke minst kunne bidra til forutsigbarhet rundt avgiftsfritak fra skattemyndighetene.

Sverre Junker, avdelingssjef beredskap, i Asker og Bærum brann og redning IKS, mener den nye brannbilstandarden vil bidra til at beredskapskjøretøyene blir meget godt synlig i trafikkbildet, og derfor bidra til redusert risiko for trafikkulykker under utrykning.

- Standarden vil gjøre bilene lettere synlige for medtrafikanter og gi økt sikkerhet for brannmannskaper både i uttrykning og på innsatsstedet, sier Junker.

Frivillig å ta i bruk
Representantene fra komiteen håper at hele brann-Norge vil omfavne den nye standarden, men det er frivillig å ta den i bruk. Etter lanseringen 3. mars hadde komiteen et arbeidsmøte der implementering ble diskutert. Dag Botnen deltok på møtet på vegne av Det store brannløftet, og han er opptatt av at det skapes en aksept og forståelse av at en felles standard kommer alle til nytte.

- Vi vil fremdeles ha brannbiler i Norge som er tilpasset lokal risiko og behov. Standarden gjør at vi har en felles «plattform» som sikrer det grunnleggende for enhver brannbil. Brukes standarden er en sikret kvalitet, og det er en forutsigbarhet på hva mottakeren får og hva leverandøren skal levere. Jo flere som benytter standarden, jo mer vil en få for hver krone en legger inn i en ny brannbil, sier Dag Botnen.

I videoen får du høre fra Sverre Junker, Vidar Andersen og Dag Botnen:

Sist oppdatert: 30.04.2020
Publisert: 30.04.2020

Kategorier

Brannvesen