Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Samler fakta om branner og brannutvikling

Hvorfor sprer en brann seg gjennom et bygg slik den gjør? Og hvorfor brenner av og til hele husrekker ned? For å finne svar vil Brannvernforeningen samle og systematisere fakta om brannutvikling i en ny database.

Slik så det ut under rekkehusbrann i Rundtjernveien i Oslo i 2016. Foto: Oslo brann- og redningsetat.

Gjennom statistikkverktøyet BRIS legger landets brannvesen inn mye informasjon knyttet til brannhendelser. Men det mangler et system for å hente inn og sammenstille interessant data knyttet til brannutvikling i bygningene brannene inntreffer i. Dette ønsker Brannvernforeningen å gjøre noe med, og utvikler nå databasen Ulme.

Databasen vil omfatte fakta som vil være nyttig både for å bekjempe brann og i et forebyggende perspektiv. Blant annet skal data fra prosjektering, byggesak, brukstillatelser og bruksendringer også samles i databasen. Gjennom Ulme ønsker Brannvernforeningen å øke kunnskapen om hvorfor det brenner, hvorfor brannene utvikler seg slik de gjør, og hvorfor konsekvensene blir som de blir. Også fakta om byggverket og dets betydning i brannen blir vektlagt.

-Selve modellen for systematisering er inspirert av en tilnærming EU bruker, knyttet til brannsikkerhet i bygninger. Men vi har også hatt god sparring med blant andre Direktoratet for byggkvalitet i dette, sier Stian With Bjørnstad i Brannvernforeningen.

Arbeidet med Ulme startet opp i desember 2019, og databasen er allerede under utvikling. Både prosjektet og databasen finansieres av Brannvernforeningen. Det er også Brannvernforeningen som vil innhente og legge inn data. Målet er at databasen kan tas i bruk allerede innen utgangen av første kvartal i år.

- Å få kjennskap til hvilke faktorer som påvirker brannutviklingen vil øke kunnskap om branner og bygningene det brenner i. Dette vil på sikt gi oss grunnlag for å se på om regelverket er godt nok eller om regelverket følges når det kommer til bygningsbranner i Norge. Samtidig vil det også bidra med verdifull informasjon i det forebyggende arbeidet, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

Sist oppdatert: 30.04.2020
Publisert: 29.04.2020