Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Sykehus med brannbriller

I løpet av fem år har Nordlandssykehuset bygget opp en ny brannvernorganisasjon med egne veiledere for hver avdeling. Det har ført til en drastisk endring i brannstatistikken.

Øvelse, øvelse, øvelse. Brannrådgiver Øyvind Bølgen Johnsen og hans team ved Nordlandssykehuset terper hele tiden på scenarioer som kan oppstå på sykehuset. Bildet er en illustrert øvelse. Foto: Nadia Norskot

Øyvind Bølgen Johnsen ble ansatt som brannrådgiver ved Nordlandssykehuset i 2013. Han hadde offshorebakgrunn fra Nordsjøen, og så behovet for å etablere en mer strukturert tilnærming til brannvernforebyggingen i helseforetaket. 

– Jeg oppdaget raskt at det var utfordringer på de fire sykehusene jeg fikk ansvar for. Vi måtte rett og slett bygge opp en ny brannvernorganisasjon, forteller han.

Visjonen var å gjennomføre en kulturendring for det brannforebyggende arbeidet i løpet av fem år.

– For å få til det var vi nødt til å strukturere arbeidet. Vi startet med å lage veiledere for hver enkelt avdeling, med interne evakueringsplaner. Jeg oppdaget at et sykehus er som et samfunn i samfunnet. Her har du alt fra kvinner i barsel og pasienter som skal operere en nyre, til andre som går til psykiatri. Derfor nyttet det ikke å lage én overordnet plan for hele helseforetaket. Vi måtte ta hensyn til utfordringene i hver enkelt avdeling, sier han.

Ledelsen om bord
Staben består av tre ansatte, og de sørget for at hver avdelingsleder ved Nordlandssykehuset tilpasset veilederen til driften på sin avdeling.

– Vi sto på tilbudssiden for å få gjennomført dette, vi var fleksible for møtetidspunkter, enten de ble gjennomført fysisk, på telefon eller via Skype. Vi mente at det var viktig å få veilederne raskt på plass for å komme videre med arbeidet, sier Johnsen. 

Neste steg var å teste ut de interne planene i hver avdeling.

Sist oppdatert: 13.05.2020
Publisert: 06.05.2020