Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

En effektiv kanal for bekymringsmeldinger

På ett år har Branntips.no registrert mer enn 1200 bekymringsmeldinger, som har blitt videresendt til lokale brannvesen for oppfølging.

Lise Juhl Aalberg i Oslo brann- og redningsetat synes det er hyggelig at mange allerede har tatt i bruk branntips.no

Etter en markedsføringskampanje på tampen av fjoråret har kjennskapen til Branntips.no økt både blant brannvesen og hos befolkningen ute i kommunene. 

-Det er gledelig å registrere at bruken av nettportalen brer om seg, ikke bare i byene, men også ute i distriktene. Aktiv medvirkning fra stadig flere av landets mindre brannvesen er en av grunnene til dette, sier prosjektleder Lise Juhl Aalberg i Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

Hun opplyser at det så langt i år er registrert hundre bekymringsmeldinger i snitt per måned i nettportalen, og totalt 1300 siden oppstarte i begynnelsen av juni i fjor.

-Tallene bekrefter at Branntips.no fungerer som en effektiv kanal for bekymringsmeldinger. Etter ett års drift kan vi også slå fast at det finnes mange gode brannforebyggere i den norske befolkningen, sier Juhl Aalberg. 

På Branntips.no kan du sende inn bekymringsmeldinger uavhengig av hvor du bor i landet. Nettportalen administreres og vedlikeholdes av OBRE. I portalen finnes et elektronisk skjema hvor du må oppgi hva bekymringen gjelder. Her er det også mulig å laste opp bilder. Videre må melder oppgi navn, kontaktopplysninger og hvilken kommune bekymringen gjelder. 

-Opplysningene sendes direkte til det lokale brannvesenet. Av personvernhensyn lagres de ikke i portalen, forklarer prosjektlederen. 

Lavterskeltjeneste
Det er ulike forhold som gir grunnlag for bekymringsmeldinger. I flerboligbygg og bygg som inneholder næringsvirksomhet kan det dreie seg om blokkerte rømningsveier, feil ved brannvarslingsanlegg, mistanke om feil ved elektriske anlegg og ulovlig oppbevaring av gass. Parkerte biler eller annet som hindrer fremkommelighet for brannvesenet er et annet aktuelt tema. Bekymringsmeldinger kan også knyttes til personer som av ulike grunner ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, og dermed også utgjør en risiko for andre. 

-Branntips.no er ment å være en lavterskeltjeneste som skal bidra til økt brannsikkerhet i samfunnet. Vi vet at engasjement fra publikum har bidratt til å redde liv. Derfor er det bedre med en bekymringsmelding for mye enn en for lite, sier Juhl Aalberg.

Hun understreker samtidig at det er viktig å huske at nettportalen ikke er egnet til å varsle om brann eller andre akutte hendelser som krever umiddelbar respons fra brannvesenet. Nødsituasjoner må fortsatt ringes inn på nødnummer 1-1-0.

Høye ambisjoner
Så langt har drøyt halvparten av landets brannvesen skrevet under på ansvarsavtaler hvor de forplikter seg til å følge opp bekymringsmeldinger som mottas via Branntips.no. Det betyr at ca. 75 prosent av landets 356 kommuner er dekket av ordningen. Bor man i en kommune hvor brannvesenet ikke har inngått ansvarsavtale vil det fremkomme når man fyller ut registreringsskjemaet. I slike tilfeller vil melder få frem kontaktinformasjon om sitt brannvesen, og må selv sørge for at bekymringsmeldingen blir sendt dit. 

-Koronakrisen har forsinket oss noe når det gjelder å rekruttere flere brannvesen inn i ordningen. Men det skal vi klare å ta igjen. På sikt er målet å etablere Branntips.no som landet viktigste kanal for bekymringsmeldinger med dekning i alle landets kommuner, fremholder Juhl Aalberg

Sist oppdatert: 18.06.2020
Publisert: 18.06.2020