Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Lærer innvandrere om brannvern

– Mange blir overrasket når de får vite at det er gratis å ringe 110, forteller branningeniør Linn Høisæther. Bergen brannvesen inviterer innvandrere til opplæring på brannstasjonen.

Foto: Siv Kristin Hovland/Bergen Brannvesen

Med midler fra Det store brannløftet har Bergen brannvesen etablert et undervisningsopplegg om brannvern for innvandrere. Opplegget er utviklet i samarbeid med Etat for inkludering i Bergen kommune og Mikrofilm og inngår i introduksjonsprogrammet for innvandrere i kommunen. Målet er at alle som får varig opphold i Norge skal få en dag med brannvernundervisning, slik at de får grunnleggende kunnskap om brannforebygging og informasjon om hvordan man håndterer ulike situasjoner som kan oppstå.

Branningeniør Linn Høisæther har jobbet med prosjektet fra det ble søkt om midler. Hun forteller at de også tidligere hadde noe opplæring for denne gruppen, men at det nye opplegget fungerer mye bedre.

Tidligere besøkte brannvesenet skolen for innvandrere og hadde en times presentasjon om brannvern for en gruppe på hundre deltakere samlet i en aula. Nå inviteres klasser på rundt 20 personer til hovedbrannstasjonen, der de får en dag med omvisning og opplæring. De som vil får også prøve å slokke «brann» på plassen utenfor brannstasjonen. En til to tolker er alltid med.