Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Seier til utbygger i omstridt byggesak

Vestlia Lodge på Geilo er å anse som et bygg med fritidsleiligheter for privat bruk og ikke en hotellbygning, som lå til grunn for den opprinnelige rammetillatelsen. Det er klart etter at kommunestyret i Hol godkjente en endringssøknad fra utbygger i juni i år.

Hyttefeltet Vestlia i Geilo. Foto: Gisle Oddstad/NTB

-I denne saken har politikerne i Hol kommune vist at de føyer seg etter utbyggers ønsker og aksepterer at utbyggere søker om en ting og bygger noe annet. Til overmål bygger de først og søker etterpå, påpeker administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Vestlia Lodge er et bygg med 36 leiligheter over fire etasjer. Rammetillatelsen som var gitt fra Hol kommune, forutsatte bygging av et næringsbygg kode 511 – hotellbygning, med utleieleiligheter. I januar 2019 sendte utbygger Projekt Planung AS en endringssøknad. Da var byggearbeidene for lengst i gang. Nå ble det søkt om tillatelse for et bygg med fritidsleiligheter for privat bruk. 

Overkjørte egen administrasjon
Kommunedirektøren mente at prosjekteringen var uriktig og at boligbygging på den aktuelle tomten var i strid med reguleringsplan og gitt tillatelse. I sin innstilling til utvalget for plan og utvikling mente kommunedirektøren at endringssøknaden måtte avslås. Utvalget valgte likevel å godkjenne endringssøknaden. Det førte til at brannsjefen i Hol valgte å si opp. 

– I denne byggesaken opplevde vi at et politisk utvalg både overkjørte egen administrasjon og tok på seg en rolle som prosjekterende for brann ved å peke på ulike brannsikkerhetstiltak som måtte på plass i bygget. For oss fremsto dette som en ny og eiendommelig praksis, og vi ba derfor Fylkesmannen i Oslo og Viken vurdere lovligheten av vedtaket, forteller Søtorp. 

Etter at Fylkesmannen kjente vedtaket ugyldig i mai på grunn av manglende begrunnelse, har Hol kommune behandlet byggesaken på nytt. 17. juni ble endringssøknaden fra utbygger nok en gang godkjent av politikerne i Hol. Denne gang av kommunestyret som la et brannkonsept fra rådgivningsfirmaet Rambøll til grunn for godkjenningen. 

Uheldig praksis
Ifølge Søtorp er Vestlia Lodge et eksempel på hvordan utbyggere kan bruke bestemmelser i Plan- og bygningsloven til å svekke brannsikkerheten i leilighetshoteller. I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet har han bedt om en presisering, forsterking og tydeliggjøring av ordlyden i teknisk forskrift § 11-2, Tabell: Risikoklasser. Det gjelder formuleringene «Personer i byggverk kjenner rømningsforhold, og kan bringe seg selv i sikkerhet» og «byggverk beregnet for overnatting». 

– Utbyggerne hevder at kravet om å kjenne rømningsforhold er oppfylt for bruken av leilighetene i denne type bygg, til tross for at de leies ut på samme måte som hotellrom. Byggene oppføres i risikoklasse 4 som gir en klart svakere brannsikkerhet enn for hoteller som oppføres i risikoklasse 6, påpeker Søtorp.

Han mener praksisen i stor grad er økonomisk motivert, fordi rømningsarealene blir leiligheter i stedet.

– Skal vi få slutt på denne uheldige praksisen må tolkningsrommet for brannrådgiverne strammes betydelig inn. Det forutsetter et tydeligere regelverk, poengterer Søtorp.

Sist oppdatert: 22.09.2020
Publisert: 22.09.2020