Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Dårlig brannsikret

Rekkehusene i Stigenga borettslag ble oppført uten brannskiller på loftet i 1972. Bygningene skulle vært oppgradert til sikkerhetsnivået i byggeforskrift av 1985.

Bygg oppført før 1985 skal oppgraderes til brannsikkerhetsnivået i byggeforskrift 1985. Foto: NTB

Oppført i 1972 med OBOS som byggherre skal rekkehusene i Stigenga borettslag være bygget etter byggeforskriftene av 1969. Når det gjelder branncellebegren-sende konstruksjoner og brannvegger sier forskriften følgende (kapittel 55 punkt 451):

«Rekkehus, kjedehus og Iignende av tre hvor veggene mellom husenhetene er minst B30 opp til tak tekningen, kan oppføres med grunnflate inntil 800 m2 for bygning med én etasje og 600 m2 for byg-ninger med to etasjer uten brannvegg. Flere slike bygninger kan bygges inntil hverandre hvis de er skilt med brannvegg.»

Rekkehusene er på to etasjer. Ingen av rekkene hadde et større samlet areal enn 600 m2 så det var ikke krav til brannvegg, men det var krav til brann-cellebegrensende konstruksjon minimum B30 opp til taktekkingen. Det var ikke brannskiller på loftet i noen av de husene som brant. Dette bekreftes av både brannvesenet og styreleder Øyvind Karlsen i Stigenga borettslag.