Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Animert hjelp til bygningseiere

I høst lanseres tre korte animasjonsfilmer om systematisk sikkerhetsarbeid i bygg. Filmene er basert på innholdet i temaveilederen «Systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere» som ble publisert i 2017.

Illustrasjon: Groovy Entertainment

De tre animasjonsfilmene er produsert av Groovy Entertainment og er en del av prosjektet «Systematisk sikkerhetsarbeid i bygg». Bak dette prosjektet står KLP Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet og Norsk brannvernforening.

Den første filmen tar for seg helheten i det systematiske arbeidet i bygg. Det vil si summen av alle tiltak som gjøres og hvordan disse skal dokumenteres. 

– Her legges det vekt på at systematisk sikkerhetsarbeid ikke bare skal oppfylle myndighetskrav, men også vil bidra til en mer effektiv drift og økt lønnsomhet for eiere og brukere av bygg, opplyser rådgiver og prosjektmedlem Tom Erik Galambos i Norsk brannvern-forening. 

Film nummer to handler om rolleforståelse mellom eier og brukere av bygget, og at disse har et felles ansvar for sikkerhetsarbeidet. Bygningseier må blant annet sørge for at forvaltere, driftspersonell og representanter for leietakere involveres ved innføring og utøvelse av det systematiske sikkerhetsarbeidet.

Den tredje filmen handler om hva eier må kunne om bygget sitt, hva som er byggets tekniske forutsetninger og hva bygget brukes til. Bygningseiere må også sørge for at forvaltere og driftspersonell er i stand til å overholde alle relevante krav etter plan- og bygningsloven og HMS-regelverket.

Animasjonsfilmene vil bli gratis tilgjengelig på nett for alle som har nytte og interesse av informasjon om systematisk sikkerhetsarbeid i bygg.

Skrevet av: Sturle Hagen
Sist oppdatert: 06.11.2020
Publisert: 06.11.2020