Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Frykter forlenget frist

Fristen for å oppgradere tunneler på riks­ og fylkesvegnettet var opprinnelig satt til 2014, men har vært forlenget en rekke ganger. Nå åpner Vegdirektoratet for at fylkeskommuner med mange tunneler kan søke om utsettelse helt til 2031.

Personsikkerheten i tunneler er ikke god nok, og brannsjef Geir Thorsen i Ålesund brannvesen KF mener stat og kommune må på banen før flere omkommer. Foto: Ålesund brannvesen KF

– Det siste vi trenger er enda en utsettelse. Sikkerheten i mange norske veitunneler er fortsatt altfor dårlig. Og det er skremmende at stat og fylke ikke tar dette på alvor, sier brannsjef Geir Thorsen i Ålesund brannvesen KF. 

Brannsjefen i Ålesund har tidligere sendt rapport etter tilsyn til fylkeskommunen, med avvik på manglende handlingsplan for nødvendige tiltak i tunnelene i hans ansvarsområde.