Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Vårt fremste forebyggingsverktøy

Statistikk er kun tall uten mening om ikke de brukes konstruktivt. I Norge har vi brukt store summer de siste årene på BRIS. Så hvordan står det til med kvaliteten på dataen, og hvordan brukes den?

Ved 110-sentralene legges grunnlaget for det meste av norsk brannstatistikk. Deretter tar andre instanser over rapporteringsansvaret. Her, vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen i Bergen. Foto: Siv Kristin Hovland, Bergen brannvesen

BRIS står for Brann, Redning, Innrapportering og Statistikk, og er brann- og redningsvesenets rapporteringsløsning inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Løsningen ble tatt i bruk i 2016. Før dette var rapporteringen manuell.

Formålet med BRIS er å gi brann- og redningsvesenet et bedre grunnlag for å drive effektivt forebyggende arbeid, utvikle beredskapen, gi lokale og nasjonale beslutningstakere nødvendig styringsinfo, i tillegg til å redusere dobbeltregistrering og øke datakvaliteten. Så hvordan fungerer dette i praksis?