Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Besøker naboer etter brann

Beboere i dekningsområdet til Haugaland Brann og redning får besøk av brannvesenet kort tid etter det har vært brann i nabolaget. Sammen sjekker de brannsikkerheten i hjemmet.

Prøveprosjektet i Haugaland Brann og Redning IKS kalles «Etter brannen-prosjektet». Her oppsøker representanter fra forebyggende avdeling naboer til en nylig brann.

- Tanken er at publikum er mer mottakelig for informasjon om brannsikkerhet kort tid etter en hendelse. Vi besøker naboene og tilbyr dem råd og veiledning om brann- og rømningssikkerhet, uten at selve hendelsen er et tema. Den fungerer kun som en døråpner, forteller branningeniør John Håkon Næss i Haugaland Brann og Redning.