Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Pangstart for sertifiseringsordning

Norsk brannvernforening har gjennomført sitt første CFPA-E-kurs. Kurset består av tre moduler og gir deltakerne sertifisering som koordinatorer for brannsikkerhet i bygg og virksomheter etter en felles europeisk fagplan.

1. oktober arrangerte Brannvernforeningen sitt første CFPA-E-kurs. Foto: Norsk brannvernforening

-Det første modul 3-kurset ble gjennomført 1. oktober i år med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Kurset hadde tolv deltakere. og samtlige besto eksamen, opplyser Tom Erik Galambos, rådgiver for kompetanse i Norsk brannvernforening.

Etter endt kurs skal deltakerne være i stand til å vurdere brannrisiko, utarbeide beredskaps- og evakueringsplaner, i tillegg til å koordinere og lære opp bedriftsinterne beredskapsgrupper for håndtering av brann.

Brannvernforeningen har merket stor interesse for den nye sertifiseringsordningen og vil arrangere flere kurs i løpet av 2021.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha deltatt på dette kurset og kan sterkt anbefale andre å delta. Opplegget har vært oppfriskende, bevisstgjørende og har gitt muligheter for utveksling av erfaringer, både fra deltakere og en godt skolert og dyktig foredragsholder, sier Torunn Skau fra Brannservice Øst.

Hun anser sertifikatet som god dokumentasjon på egen brannvernkompetanse, som kan brukes ovenfor egne kunder. Hun mener kurset bør bli et krav på sikt for alle som har brannvernansvar i egen bedrift.

– Kurset treffer godt uansett om du kan lite eller mye. For oss som er litt «brannvern-nerder» er det alltid interessant å møte likesinnede. Da blir det ofte diskusjoner som ender med at du kanskje lærer noe nytt eller lærer bort noe nytt, sier Marius Norvik i Brannvern Innlandet.

Hans eneste innvending er at risikoanalyse-kurset kunne vært litt mer målrettet med tanke på hva man skal se etter og ta med i en risikoanalyse.

– Kurset har overgått alle mine forventninger. Det har fra start til slutt vært en behagelig blanding av teori, egenerfarte hendelser fra kursholdere, humor og lærerike oppgaver som har bidratt til at man har fått god forståelse for faget. Som alarmansvarlig har jeg stor nytte av sertifikatet ut mot kunder som trenger råd om øvelsesplanlegging, evakuering og brann-forebyggende tiltak, sier Anne-Sofie Fongen i Salten brann.

Sist oppdatert: 16.12.2020
Publisert: 16.12.2020