Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

ROS gir bedre tilsyn

Forskrift om brannforebygging har krav om tilsyn basert på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Flere av landets brannsjefer mener dette har ført til bedre tilsyn og bedre utnyttelse av brannvesenets samlede ressurser

I dag jobber flere brannvesen mer aktivt med tilsyn enn tidligere. Her, branningeniør Jens Arne Hovland (t.v.) og William Bernt Ekeli. Foto: Ålesund brannvesen KF

Forskrift om brannforebygging har vært gjeldende i snart fem år. Brann & Sikkerhet har spurt noen av landets brann sjefer om hvordan forskriften har påvirket tilsynsvirksomheten.