Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Fem viktige minutter

Når trehusene står tett er brann et skrekkscenario. Brannen i Risør natt til 24. februar hadde potensial til å bli omfattende og ødeleggende. Videoovervåking med termografi bidro til at dette ikke skjedde.

Tre bygg ble totalskadd i brannen i Storgata i Risør natt til 24. februar. Foto: Østre Agder Brannvesen

Rune Vårdal Paulsen leder 110-sentralen Agder. Han var også innsatsleder under selve brannen. Han sier at kameraovervåkingen ga dem opp til fem minutter forsprang på håndtering av brannen sammenlignet med den første meldingen som kom inn til alarmsentralen. Og vel så viktig var at kamera­overvåkingen viste at her trengte man å innkalle flere mannskaper. Normalt ville det tatt en del lengre tid før man hadde kommet til denne slutningen. 

– Med bakgrunn i den informasjonen vi fikk av overvåkingsbildene kunne vi komme oss foran brannutviklingen. Uten tilgang til slike bilder ville det lett ha blitt til at vi i denne brannen hadde løpt «etter» brannen. Og da hadde brannen kunne fått et helt annet og mer alvorlig utfall. I ytterste konsekvens kan disse fem minuttene ha bidratt til å redde liv, sier Paulsen.  

Uten termografiske videobilder kunne brannen fått et mye mer alvorlig utfall. Foto: Østre Agder Brannvesen

– Innvendig deteksjon og alarm er det mest effektive når det gjelder personsikkerhet. Når det gjelder tiltak for å unngå store konsekvenser ved brann, så er min erfaring at områdebrannalarmanlegg er krevende og kostbare å administrere, framfor termisk overvåking som kun har én eier, sier Paulsen.  

Risør ble rammet av en svært omfattende bybrann i 1861, som slukte hele 248 av de 329 husene i byen. Den verneverdige bebyggelsen vi kan se i dag ble bygget opp etter denne brannen.  

Vernet av gamle og tettbygde trehus er ofte i fokus i det brannfaglige miljøet. Slik bebyggelse er en del av vår kulturarv, og noe som engasjerer bredt. En del av disse stedene har lignende overvåkingssystem som det i Risør. Rundt om i landet finnes det ifølge Riksantikvaren over 200 steder med tett og verneverdig trehusbebyggelse. Det er bred enighet om at disse særegne områdene må bevares så godt det lar seg gjøre. Lærdalsbrannen i 2014 var en skikkelig vekker når det gjaldt brannspredning i et område med sterk vind. Forhåpentlig kan også brannen i Risør gi oss et viktig erfaringsgrunnlag til nytte for det videre arbeidet med å verne om slik bebyggelse.