Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Svært lav oppklaringsprosent

Hva som forårsaket en brann, er ofte det som vies mest oppmerksomhet. Det får vi sjelden svar på når kun én av fem branner blir etterforsket.

Kun to av ti branner blir etterforsket. Mange av disse finner politiet ikke årsaken til. Foto: VG

Vi som har viet vårt profesjonelle liv til å forebygge branner, har om mulig én rettesnor som er viktigere enn noe annet, nemlig brannårsakstatistikken. Det er som kjent politiet som setter brannårsak, noe de i prinsipp skal gjøre på alle branner.

Likevel er det hele åtte av ti branner som ikke blir etterforsket, og en del av de relativt få branner som faktisk blir etterforsket, får ukjent årsak. I praksis innebærer dette at vi ikke vet årsaken til 87 av 100 branner, noe tabellen på denne siden viser.