Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Et kruttsterkt oppdrag

I vel ti år har Norsk brannvernforening arrangert kurs og eksamener for forhandlere og importører av fyrverkeri, samt profesjonelle pyroteknikere. Oppdraget utføres på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Det har vært spennende å få være med på deler av denne reisen. Oppgaven er i tråd med Brannvernforeningens formål og har blitt en naturlig del av samfunnsoppdraget vårt. Vi har en viktig skadeforebyggende samfunnsrolle ved å tilføre kompetanse til de som forvalter og håndterer fyrverkeri. På denne måten er vi med på å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier, sier administrerende direktør Rolf Søtorp.

Tilført ny kunnskap 
Søtorp understreker at forvaltningsoppgaven ikke har vært lukrativ i form av store økonomiske overskudd, men at den har tilført Brannvernforeningen unik kompetanse og nyttig erfaring. 

– Isolert sett har ikke ordningen vært særlig lønnsom, men fordi vi har tilgjengelige ressurser og systemene for å håndtere ordningen, mener vi likevel at den tilfører oss mer enn den koster. Eventuelle overskudd brukes til brannforebyggende arbeid, poengterer Søtorp.

Det er flere grunner til at Brannvernforeningen ble utpekt av DSB til dette oppdraget.

– For oss var det viktig å finne en aktør som hadde erfaring med utvikling og gjennomføring av kurs, i tillegg til erfaring med kurs- og eksamensadministrasjon, sier Brit Skadberg, seksjonssjef for kjemikaliesikkerhet i DSB.

Direktoratet hadde dessuten behov for en samarbeidspartner som var uavhengig av fyrverkeribransjen og som kunne gjennomføre kurs over hele landet. 

– Vi trengte også en samarbeidspartner som kunne være en medspiller i det skadeforbyggende arbeidet, understreker Skadberg. 

Fornøyd med samarbeidet
Hun mener samarbeidet mellom DSB og Brannvernforeningen fungerer godt. Utover selve ordningen roser hun Brannvernforeningen for å ha tatt initiativ til skade­forebyggende tiltak i form av nyttårskampanjer, samt utvikling av e-læringskurs for salgspersonell hos forhandlere. På plussiden peker hun også på at personell fra brannvesen har fått delta kostnadsfritt på forhandlerkurs. 

Skadberg mener at gjeldende regelverk med blant annet forskrift om pyrotekniske artikler som kom i 2013, har ført til økt profesjonalitet i bransjen, særlig blant pyroteknikere. Det er dessuten etablert en utdanningsordning.

– Hos de som selger fyrverkeri i romjulen mener vi at kravene har medført en økt forståelse for risikoen knyttet til fyrverkeri og hvordan denne risikoen skal håndteres og reduseres, sier Skadberg. 

Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening (NFF) mener at kompetansen hos forhandlernettet har blitt bedre. Han erfarer at kursdeltakerne tar dette svært seriøst, og at kursbeviset henger høyt. NFF mener også at Brannvernforeningen har løst oppdraget godt innenfor rammene de har blitt tildelt. 

– Men som med alt annet må også dette oppdraget sees på med kritiske øyne og revideres. Den digitale utviklingen har kommet langt, og vi tror dette kurset kan gjennomføres mer effektivt. Her håper vi at NFF og Brannvernforeningen i felleskap kan komme opp med konstruktive forslag til forbedring, sier Spets. 

Stor faglig bredde
I tillegg til opplæring for selgere og importører av fyrverkeri, kurser og sertifiserer Brannvernforeningen profesjonelle scenepyroteknikere som for eksempel jobber med teaterforestillinger eller film- og tv-produksjon. 

– Det gjennomføres også kurs for profesjonelle pyroteknikere som håndterer fyrverkeri utendørs. Det kan være i forbindelse med konserter eller festivaler, opplyser fagansvarlig Line Holtberget i Brannvernforeningen.

Hun forteller at kursutvikling foregår i eget hus, mens DSB står for kvalitetssikring av det faglige innholdet i kursene. På kursene benyttes eksterne instruktører til praktiske øvelser, risikovurderinger, erfaringsutveksling og teori for håndtering av pyrotekniske varer. 

– Vi legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet og leier inn instruktører som er eksperter på sine fagområder. Kursene for profesjonelle pyroteknikere revideres jevnlig. Vi gjorde en større revisjon i fjor sammen med våre instruktører og Foreningen for profesjonelle pyroteknikere. Vi venter dessuten på en ny forskrift som er i anmarsj, og har tett dialog med DSB om endringene opplyser Holtberget.

Sist oppdatert: 22.04.2021
Publisert: 21.04.2021