Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Vellykket konferanse

Et av årets store høydepunkt i brannvernmiljøet i Norge, er vår egen Brannvernkonferanse. Den går normalt av stabelen i begynnelsen av mai. I 2020 ble det ikke noe av, men i år ble det en hybrid konferanse med både fysiske og digitale deltakere.

Line Hamre og Tom Erik Galambos i Brannvernforeningen holdt et interessant innlegg om brannvern i bygg. Foto: Norsk brannvernforening

De fysiske deltakerne møtte på nye Hotel River Station i Drammen. Langt de fleste av de rundt 170 deltakerne fulgte direkte med på egen skjerm hjemme i sitt eget miljø. Det var knyttet store forventninger til konferansen, da det er lenge siden man har samlet fagmiljøet i en slik setting.

Utstillerne hadde reklameinnslag i pausene, og foredragsholdere fikk i etterkant spørsmål lest opp fra chatten som pågikk under den enkeltes innlegg. Disse grepene gjorde nok sitt til at mange kunne kjenne igjen noe av stemningen fra de tradisjonelle fysiske konferansene.

Vi spurte to tilfeldig valgte digitale deltakere et par spørsmål om hvordan de opplevde konferansen.

Pia Farstad von Hall er fagleder Brann og redning i Samfunnsbedriftene AS, og beskriver dette slik:

– Det ble to fine dager med faglig påfyll. Det var god variasjon i tematikken. Viktig at det er god balanse på innlederne også. Kvinner som menn. Digitale møter fungerer, men det er ingen tvil om at fysiske konferanser er å foretrekke. En viktig del av slike konferanser er å kunne prate med folk. Det blir naturlig nok borte i en Zoom-konferanse. Trikset mitt har vært å notere stikkord underveis for å holde oversikten over de faglige innspillene. For min del var det nok samfunnsperspektivet i innleggene som hadde størst nytte. Jeg noterte meg også at kommunene ble utfordret som ansvarlig part i brannforebyggende arbeid. Det er jo en problemstilling som bør jobbes videre med.

Paneldebatt om brannsikkerhet. Deltakere: Håkon Winterseth (Firesafe), Sigrid Kartveit (Kartveit & Heggøy AS), Anders Arnhus (PiD solutions), Trond Andersen (Direktoratet for byggkvalitet), Nils-Erik Haagenrud (Rogaland brann og redning IKS), og Rolf Søtorp (Norsk brannvernforening). Ledet av Line Hamre (Norsk brannvernforening)

Jan Ove Steinseth er seksjonsleder Teknisk drift i Helse Førde. Han kommenterer sin opplevelse av konferansen slik:

– Konferansens innhold var for mitt vedkommende veldig interessant og passet godt inn med tanke på de store byggeprosjektene som vi har på gang, samt rehabilitering av eldre bygningsmasser. Spesielt paneldebatten viste vel hvor komplekst det kan være for byggherresiden.

– Å delta på digitale møter og konferanser er blitt en del av hverdagen og jeg har for så vidt ingen problemer med det. Av en eller annen grunn så måtte jeg kjøre konferansen min via telefon siden bilde på min PC-skjerm «frøs» hele tiden, men lyden var bra.

– Det var mange bra innslag her, men innslaget om hvordan bygge en god brannvernorganisasjon og utfordringer rundt dette, dokumentasjon på fravik fra VTEK og om vi øver riktig var veldig relevant for min del og selvfølgelig paneldebatten.