Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Fagblad om brannvern og sikkerhet

Når teori blir virkelighet

Mange kurs og foredragsholdere viser til tenkte hendelsesforløp når de underviser. Et kjent grep for å understreke noe som er viktig, særlig når man ikke har virkelige eksempler å vise til. Når man har gjort dette lenge, oppleves det ganske spesielt når det tenkte tilfellet blir en virkelig hendelse.

Vaktmester Arild Nygård var kjapt ute med å rette feilen på alarmanlegget som ble avdekket i kontroll. Neste dag begynte denne kompressoren å brenne. Foto: Arild Nygård

Frank Elton jobber til daglig som fagansvarlig i Kontroll og Rådgivning. Han holder ofte ulike kurs og foredrag, og er en av Norges fremste eksperter på kontroll og vedlikehold av sprinkleranlegg. I sin undervisning bruker han gjerne et eksempel på en tenkt hendelse, i form av en tidslinje med ulike scenarier. Dette for å illustrere viktigheten av å følge den ukentlige frekvensen på ettersyn av sprinkleranlegg, slik det fremkommer av Norsk Standard.

Forskjellen på de ulike scenariene Elton trekker frem, er betydelig når det gjelder konsekvens. Nå har noe som ligner veldig på dette tenkte hendelsesforløpet skjedd i virkeligheten.

Tilsynsrunden
Arild Nygård er vaktmester i eiendomsforvaltningsselskapet Newsec. Tidligere i år hadde han besøk av kontrollingeniør i Kontroll og Rådgivning, Martin Slettingdalen, på en eiendom han hadde ansvaret for på Lysaker rett utenfor Oslo. Under runden på eiendommen, ble det avdekket en feil på den enheten som gjør at brannvesenet får umiddelbar varsling ved en brannalarm.

– Denne feilen måtte utbedres omgående. Det ble derfor noen overtidstimer på meg den dagen før feilen endelig ble rettet, sier Nygård.

En god prioritering
Utrolig nok oppstod det en brann allerede dagen etter. Da var det en kompressormotor i et teknisk rom som tok fyr. Brannvesenet var tilfeldigvis i nærområdet da brannalarmen gikk, og var derfor raskt på pletten og fikk kontroll på situasjonen. 

– Om vi ikke hadde funnet denne feilen, eller at feilen ikke hadde blitt rettet så raskt, ville det gått ganske mye verre her. Trolig hadde alt i det tekniske rommet blitt skadd, og det hadde fort beløpt seg til over en million kroner i skader. Dette tekniske rommet har en god branncellekonstruksjon. Sannsynligheten for ytterligere brannsmitte var derfor liten. Men om det likevel hadde skjedd, hadde det vært snakk om betydelige verdier, konkluderer Nygård. 

Arild Nygård, vaktmester i eiendomsforvaltningsselskapet Newsec

Avgjørende for utfallet
– Det er alltid en forskjell på de menneskene man har med å gjøre når man er ute på kontroll. Noen er engasjert og oppriktig interessert, og noen er overhodet ikke det. I dette tilfelle var min kontaktperson helt klart av den engasjerte typen, noe som var avgjørende for utfallet av saken, sier Martin Slettingdalen.

– Når vi avdekket feil på overføringsmodemet som varsler brannvesenet ved utløst alarm, så lot jeg det skinne gjennom at det var vaktmesteren som hadde ansvaret for å få feilen utbedret. Jeg understreket også viktigheten av å prioritere dette, noe han åpenbart tok på alvor. Da det faktisk ble en brann på denne eiendommen allerede dagen etter, var det opplagt avgjørende for utfallet av brannen. Nå kan kanskje min kollega, Frank Elton, for ettertiden vise til denne faktiske hendelsen når han underviser, sier Slettingdalen.