Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Utgivelsesplan og annonseinfo

Om Brann & Sikkerhet

Brann & Sikkerhet er Norges største og eldste tidsskrift for brannvern og sikkerhet. Den første utgaven av bladet kom allerede i 1926. Brann & Sikkerhet skal virke for bedre brannsikkerhet på mange plan i samfunnet. Bladet tar blant annet for seg endringer i lover og forskrifter, organisering av det offentlige brannvernarbeidet, administrative og tekniske løsninger innenfor brannvernet, aktuelt reportasjestoff om branner og andre ulykker som har inntruffet, orientering om nye produkter og tjenester, artikler om andre sikkerhetsrelaterte temaer for hjemmet, industri og næringsliv, orientering om relevant litteratur og en leverandøroversikt over aktuelle produkter og tjenester.

Utgiver: Stiftelsen Norsk brannvernforening
Trykkeri: Grøset
Opplag: 4 000 eksemplarer åtte ganger i året
Redaktør: Synnøve Haram
Abonnement: Karina Pollen
Annonsesalg: A2media v/ Ronny Grenberg, tlf 907 63 984

Utgivelsesplan 2018

Nr Materiellfrist Utgivelse
1 19. januar 9. februar
2 2. mars 23. mars
3 20. april 11. mai
4 1. juni 22. juni
5 20. august 10. september
6 28. september 19. oktober
7 26. oktober 19. november
8 26. november 17. desember


Annulasjonsfristen er 4 uker før utgivelsesdato. Reklamasjonsfristen bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig - det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Annonsepriser for papirutgaven

Format Format i mm Pris 4-farger eks. mva.
1/1 side 180x272 15 000,-
1/2 side 90x272 / 180x130 9 900,-
1/3 side 58x272 /180x84 8 700,-
1/4 side 90x130 /180x62 7 600,-
2. omslag - 16 500,-
3. omslag - 16 500,-
Bakside - 19 100,-
Midtoppslag - 22 000,-


Stillingsannonser
1/1 side: 7 500,-
1/2 side: 5 600,-
1/3 side: 4 900,-
1/4 side: 4 500,-

Leverandørguide pr. år (8 utgaver)
Første oppføring: 7 500,-
Følgende oppføringer: 2 200,-

Bilag
Stiftet bilag 2 sider: 20 000,-
Stiftet bilag 4 sider: 24 000,-
Plastpakket og andre typerbilag: Pris etter avtale.

Rabattordning ved to eller flere annonser bestilt under ett. Alle priser er oppgitt eks. mva. Med forbehold om endringer i priser og betingelser for annonsering.

Vil du annonsere på nettsiden?

Det er mulig å kjøpe annonseplasser i Brann & Sikkerhet-seksjonen av brannvernforeningen.no. Vi kan tilby følgende annonseplasser:

LITEN: 1/3 sidebredde, 413 piksler bred og inntil 413 piksler høy (størrelsesforhold 1:1)
MEDIUM: 2/3 sidebredde, 880 piksler bred og inntil 440 piksler høy (størrelsesforhold 2:1)
STOR: Full sidebredde, 1350 piksler bred og inntil 450 piksler høy (størrelsesforhold 3:1)

Brann & Sikkerhets nettforside har rom for inntil inntil 2 i størrelsen LITEN, inntil 2 i størrelsen MEDIUM, samt 1 i størrelsen STOR nederst. Fagartiklene har rom for 1 annonse i størrelsen STOR nederst.

Som annonsør kjøper du plass per måned, uavhengig av antall sidevisninger og/eller annonseklikk. Vi kan rapportere besøkstall fra Google Analytics på forespørsel. Den enkelte annonsør er ellers selv ansvarlig for å sette opp eventuelle målinger av trafikk fra vår nettside.

Veil. nettannonsepriser:
LITEN: 1700 kr per måned eks. mva.
MEDIUM: 2300 kr per måned eks. mva.
STOR på B&S-forsiden: 3400 kr per måned eks. mva.
STOR på B&S-artikkelsider: 4200 kr per måned eks. mva.

Nettannonser kan om ønskelig kombineres med annonser i papirutgaven. Kontakt A2media v/ Ronny Grenberg for forespørsel om pakkepriser.

Nettannonser må leveres i JPG- eller PNG-format, og det må oppgis en lenke annonsen skal peke til. Tenk på at annonsen også skal være lesbar på en liten smarttelefonskjerm. Vi forbeholder oss retten til å gjøre en redaksjonell vurdering av tilsendt annonsemateriell, for å sikre at annonser holder tilstrekkelig estetisk og innholdsmessig kvalitet. Vi oppfordrer til å bruke profesjonelle design-/reklamebyråer til å utarbeide annonsemateriellet. Animasjoner er ikke tillatt.