Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Utgivelsesplan og annonseinfo

Om Brann & Sikkerhet

Brann & Sikkerhet er Norges eldste tidsskrift for brannvern og sikkerhet. Den første utgaven av bladet kom allerede i 1926. Brann & Sikkerhet skal virke for bedre brannsikkerhet på mange plan i samfunnet. Bladet tar blant annet for seg endringer i lover og forskrifter, organisering av det offentlige brannvernarbeidet, administrative og tekniske løsninger innenfor brannvernet, aktuelt reportasjestoff om branner og andre ulykker som har inntruffet, orientering om nye produkter og tjenester, artikler om andre sikkerhetsrelaterte temaer for hjemmet, industri og næringsliv, orientering om relevant litteratur og en leverandøroversikt over aktuelle produkter og tjenester.

Utgiver: Stiftelsen Norsk brannvernforening
Trykkeri: Merkur Grafisk AS
Opplag: ca. 3 000 eksemplarer seks ganger i året
Ansvarlig redaktør: Rolf Søtorp
Redaksjon: redaksjon@brannvernforeningen.no
Abonnement: Karina Pollen
Annonsesalg: A2media v/ Bjørnulf Lie, bjornulf@a2media.no, tlf. 971 66 507

Utgivelsesplan 2021

Nr Materiellfrist Utgivelse
1 8. januar 29. januar
2 8. mars 26. mars
3 5. mai 28. mai
4 16. august 3. september
5 11. oktober 29. oktober
6 29. november 17. desember

Annonsepriser for papirutgaven

Format Format i mm Pris 4-farger eks. mva.
1/1 side 180x263 15 200,-
1/2 side 87,5x263 / 180x129 10 000,-
1/3 side 56,7x263 /180x85 8 900,-
1/4 side 87,5x129 7 600,-
2. omslag - 16 500,-
3. omslag - 16 500,-
Bakside 210x220 17 000,-
Dobbelside - 22 000,-


Stillingsannonser
1/1 side: 7 500,-
1/2 side: 5 600,-
1/3 side: 4 900,-
1/4 side: 4 500,-

Leverandørguide pr. år (6 utgaver)
Første oppføring: 7 500,-
Følgende oppføringer: 2 200,-

Bilag
Stiftet bilag 2 sider: 20 000,-
Stiftet bilag 4 sider: 24 000,-
Plastpakket og andre typerbilag: Pris etter avtale.

Rabattordning ved to eller flere annonser bestilt under ett. Alle priser er oppgitt eks. mva. Med forbehold om endringer i priser og betingelser for annonsering.

Vil du annonsere på nettsiden?

Det er mulig å kjøpe annonseplasser i Brann & Sikkerhet-seksjonen av brannvernforeningen.no. Vi kan tilby følgende annonseplasser:

LITEN: 1/3 sidebredde, 413 piksler bred og inntil 413 piksler høy (størrelsesforhold 1:1)
MEDIUM: 2/3 sidebredde, 880 piksler bred og inntil 440 piksler høy (størrelsesforhold 2:1)
STOR: Full sidebredde, 1350 piksler bred og inntil 450 piksler høy (størrelsesforhold 3:1)

Brann & Sikkerhets nettforside har rom for inntil inntil 2 i størrelsen LITEN, inntil 2 i størrelsen MEDIUM, samt 1 i størrelsen STOR nederst. Fagartiklene har rom for 1 annonse i størrelsen STOR nederst.

Som annonsør kjøper du plass per måned, uavhengig av antall sidevisninger og/eller annonseklikk. Vi kan rapportere besøkstall fra Google Analytics på forespørsel. Den enkelte annonsør er ellers selv ansvarlig for å sette opp eventuelle målinger av trafikk fra vår nettside.

Veil. nettannonsepriser:
LITEN: 1700 kr per måned eks. mva.
MEDIUM: 2300 kr per måned eks. mva.
STOR på B&S-forsiden: 3400 kr per måned eks. mva.
STOR på B&S-artikkelsider: 4200 kr per måned eks. mva.

Nettannonser kan om ønskelig kombineres med annonser i papirutgaven. Kontakt A2media for forespørsel om pakkepriser.

Nettannonser må leveres i JPG- eller PNG-format, og det må oppgis en lenke annonsen skal peke til. Tenk på at annonsen også skal være lesbar på en liten smarttelefonskjerm. Vi forbeholder oss retten til å gjøre en redaksjonell vurdering av tilsendt annonsemateriell, for å sikre at annonser holder tilstrekkelig estetisk og innholdsmessig kvalitet. Vi oppfordrer til å bruke profesjonelle design-/reklamebyråer til å utarbeide annonsemateriellet. Animasjoner er ikke tillatt.