Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Informasjon til brannvesenet - Brannvernuka

Åpen brannstasjon?

På grunn av den pågående koronapandemien, jobber vi med å utvikle materiell og aktiviteter som ikke krever fysiske besøk i år.

Samtidig vet vi at det er store forskjeller på både smittesituasjon og størrelser på brannvesen lokalt i Norge. Det enkelte brannvesen må derfor selv vurdere hvilke type aktiviteter som kan gjennomføres basert på lokale ressurser og smittesituasjonen. Dette må eventuelt planlegges lokalt, og gjøres i tråd med gjeldende smittevernregler.

Årets Brannvernuke er i uke 38. Fra 14. - 20. september.

Helt siden 2002 har vi hatt gleden av å invitere små og store brannvernere til åpen dag på brannstasjoner landet rundt. I september 2019 hadde vi over 250 000 barn og voksne på besøk på 360 åpne brannstasjoner fra sør til nord. På brannstasjonene er det spennende og lærerike aktiviteter for ulike aldersgrupper.

Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem.