Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Ta sikkerheten på alvor

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Denne forskriften gjelder også boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Vi vet at mange styreledere og styremedlemmer i boligselskaper er usikre på hvilket ansvar de egentlig har når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring har derfor utarbeidet brosjyren "Ta sikkerheten på alvor!". Vi håper denne vil være til hjelp og inspirasjon for deg som sitter i styret, slik at du kan bidra til gode og trygge boforhold i boligselskapet! I tillegg har vi samlet noen enkle hjelpeverktøy til nedlastning nedenfor.