Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Slokkeutstyr

Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slokkeutstyr.

Det er eier som har ansvaret for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

  • Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
  • Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  • Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A etter NS-EN 3-7:2004+A1:2007.
 • Formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm.

Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom.
Eieren skal sørge for at utstyret kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Husbrannslange

Norsk Brannvernforening anbefaler husbrannslange.

 • Husbrannslangen bør kontrolleres hvert år.
 • Kontrollen gjennomføres ved å rulle ut slangen, sjekke at kranen virker og at slangen er uten sprekker.

Pulverapparat

 • Kan brukes på alle typer branner, med unntak av frityr.
 • Pulver har god slokkeeffekt
 • Effektivt ved tidlig branntilløp

Skal du kun ha ett apparat hjemme anbefaler Brannvernforeningen å velge pulverapparat.

Skum-/vannapparat

 • Slokker de fleste boligbranner, med unntak av gassbrann.
 • Trenger ikke snu opp ned på apparatet.
 • Normalt mindre slokkekapasitet enn pulver og krever hyppigere service (hvert 5. år)

Se oversikt over godkjente kontrollører hos Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell, rvb.no.

 

REGLER FOR KONTROLL OG SERVICE

 • Brannslokkeren skal til kontroll hos fagpersoner hvert 5.år.
 • Skumslokkeren skal til service minimum hvert 5. år.
 • Pulverslukkeren skal til service minimum hvert tiende år.

 

Når er det tid for kontroll?

 • Hvert femte år gjelder fra produksjonsår.
 • Produksjonsmåned og år på apparatet er merket på beholderen.
 • Har apparatet vært på kontroll skal det være en etikett med dato og måned for kontroll, hvem som har gjort det og signatur.

Forskjellen på kontroll og service


KONTROLL
:

Sjekker at trykket er intakt og at utløsermekanismen fungerer. Gjøres av autoriserte fagpersoner.

SERVICE:

Det fysiske arbeidet på en slokker. Apparatet tas fra hverandre og alle deler sjekkes grundig. Gjøres av autoriserte fagpersoner.