Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Slokkeutstyr

Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slokkeutstyr.

Det er eier som har ansvaret for at boligen er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr:

  • Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
  • Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  • Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A
  • Formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm.

Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom. Eieren skal sørge for at utstyret kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Husbrannslange

Norsk brannvernforening anbefaler husbrannslange. Husbrannslangen bør kontrolleres hvert år. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen virker og at slangen er uten sprekker.

Pulverapparat

Et pulverapparat er et effektivt slokkemiddel og kan brukes på alle typer branner. Et pulverapparat har rask tømmetid.

Skum-/vannapparat

Et skum-/vannapparat inneholder skum/vann som slokker brann ved kvelning og eller nedkjøling. 

Generelle råd:

  • Vann er ikke egnet som slokkemiddel i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer.
  • Plasser det manuelle slokkeutstyret på en synlig plass, gjerne i boligens entré eller ved soverom.
  • Har du stor bolig eller bolig med flere etasjer, bør du skaffe deg mer enn ett manuelt slokkeutstyr.

Vedlikehold, kontroll og service

Håndslokkere trenger en fagkyndig kontroll/service hvert 5. år. Klikk her for liste over virksomheter som er godkjent for å utføre dette. Vedlikehold av utstyr bør skje etter norsk standard (NS3910). Dette innebærer visuell egenkontroll en gang pr. kvartal. Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom du holder øret inntil beholderen skal du kunne høre at pulveret flytter seg. Sjekk at plomberingen er intakt og at det ikke er skader på apparatet.