Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannsikkerhet for eldre

Eldre er en av de gruppene med høyest risiko for å omkomme i brann. Som pårørende kan du bidra til å forebygge brannfarene i hjemmet. Ta en prat om brannfarer og brannforebyggende tiltak.

Foto: Shutterstock.com

Her er en liste med tema som kan være lurt å diskutere

Brannsikkerhet på kjøkkenet

Feil bruk av komfyr og tørrkoking er en av de vanligste årsakene til brannvesenets utrykninger . Spesielt når man blir eldre og kanskje får det lettere for å glemme, er dette en risiko. En løsning kan være å installere en komfyrvakt. Komfyrvakten har en sensor som overvåker kokeplatene. Skulle det oppstå fare for brann, utløser den en alarm. Dersom ingen reagerer på alarmen kutter den strømmen til komfyren. På den måten bidrar den til å hindre farlige situasjoner ved matlaging.

Ikke bruk komfyren som lagringsplass. Tekstiler og aviser bør ha fast plass med trygg avstand fra kokeplatene. Fett fra kjøkkenvifte kan være en kilde til brann. Sørg for å ha rutiner for rengjøring av kjøkkenviften for å redusere risiko for brann ved komfyren.

Bruk av elektriske produkter

Det er fort gjort å glemme å skru av kaffetrakteren. Om vedkommende har en kaffetrakter som ikke skrur seg av automatisk, kan det være lurt å bytte til en som gjør det. Et annet alternativ er å koble kaffetrakteren til med tidsbryter. Panelovner og stråleovner må ikke tildekkes eller støve ned. Forhør deg om hvilke vaner vedkommende har ved bruk av ovner og andre elektriske produkter.

Levende lys og røyking

Levende lys og røyking medfører brannrisiko. Dersom vedkommende pleier å tenne levende lys eller røyker kan man redusere brannfaren med enkle tiltak. Elektriske lys og røykeforkle og brannhemmende sengetøy kan for eksempel brukes. Røyking bør helst foregå utendørs. Røykeforkle og brannhemmende sengetøy kan i flere kommuner hentes på kommunens tildelingskontor. Sjekk tilbud lokalt hos deg. 

Varsling og rømningsveier

Røykvarslere kan redde liv, men det forutsetter at de fungerer og kan høres av personer som befinner seg i boligen. Det kan være lurt å teste ut om vedkommende hører brannalarmen fra alle steder i boligen. Dersom personen har problemer med hørselen kan røykvarslere med lys og vibrering være et alternativ. Test også at vedkommende kommer seg ut rømningsveier, og se til at de er frie for hindringer.

Slokking av brann

Test om vedkommende klarer å anvende slokkeapparat eller brannslange som er i boligen. Hvis slokkeapparatene er tunge, kan man supplere med brannteppe, slokkespray eller lettere slokkeapparat for eksempel 2 kg. 

Kilde: www.sikkerhverdag.no

Sist oppdatert: 03.02.2022