Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannsikkerhet for studenter

Når du flytter hjemmefra er det mye du må ta ansvar for selv – også din egen sikkerhet. Her finner du nyttige tips om hvordan du kan unngå brann, og hva som ellers er viktig når det gjelder brannsikkerhet.

Foto: Shutterstock

Prosjektet «Brannsikkerhet for studenter» er et samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Tryg Forsikring og brannvesenet på mange av de største studiestedene i Norge.

Røykvarsler

Der du bor skal du ha røykvarslere som fungerer. Vi anbefaler alle å installere seriekoblede røykvarslere, spesielt om du bor sammen med andre. Seriekoblet betyr at hvis en røykvarsler oppdager en brann så går alarmen i alle i røykvarslerne. Røykvarslere skal monteres i taket. Det er fordi brannrøyk er varm og stiger oppunder taket når det begynner å brenne. 

Du har ansvar for å sjekke at røykvarsleren funker. Det betyr at den ikke er tildekket (for eksempel: teipet over, skitten eller støvete), at den har strøm/batteri og at du kan høre den når du sover.

Hvis røykvarsleren ikke funker eller du lurer på om du har mange nok, meld ifra til eier av boligen. Eier av boligen har ansvar for at røykvarslere er installert og at de skiftes ut når de er blitt for gamle (normalt 10 års levetid på røykvarslere).

Brannslokkeutstyr 

Der du bor skal du enten ha brannslokkeapparat eller brannslange. Dette skal være installert inne i boligen. Du har selv ansvar for å sjekke at brannslokkeutstyret er klart til bruk og står synlig plassert.

Du må sjekke at slangen er godt skrudd til, at det er trykk (pilen innefor grønt felt på manometeret), at det er plombering på splinten (så du ikke utløser det ved et uhell) og snu apparatet for at ikke pulveret skal klumpe seg (gjelder kun pulverapparat). Eier/utleier er ansvarlig for service og vedlikehold av utstyret.

Brannslokkeapparat må plasseres et sted hvor du lett kan ta det med deg om du våkner av brannalarmen. Har du flere apparater anbefaler vi deg å plassere det et godt synlig sted i boligen. Det betyr et sted hvor alle besøkende får lett øye på det om det skulle være behov for en slokkeinnsats.

Brannslanger skal være tilkoblet vann og alltid klar til bruk (ofte er de tilkoblet under vask på kjøkken eller vaskerom). Det betyr at du må sjekke at slangen er pent rullet sammen og at strålerøret/munnstykket er helt og fint. Har du kun brannslange så skal denne nå alle rom i boligen. Test gjerne brannslangen, for eksempel når du vanner planter.

Rømningsveier

Det er ikke alltid man klarer å slokke en brann og det er viktig og ikke ta noen sjanser. Tenk igjennom hvor dine fluktmuligheter er. Hovedinngang i boligen er beste alternativ for rask evakuering, men hvis det er røyk der du vanligvis vil evakuere så må du velge en annen vei. Dette er fordi brannrøyk er veldig varm og svært giftig. Kun noen få innpust av konsentrert brannrøyk vil gjøre at du besvimer.

En annen fluktvei kan være vindu, balkong, rømningsstige, etc. Det er mange muligheter og det er viktig at du gjør deg kjent med din bolig og ser hvor du kan evakuere om du ikke har mulighet den vanlige veien. Hvis du er usikker på om rømningsveiene er gode nok, for eksempel fra kjeller eller høyere etasjer, spør eieren av boligen.

Eier har ansvar for at du har sikre og mange nok rømningsveier. Du har ansvar for at rømningsveiene ikke er sperret/tildekket.

Sjekk av elektrisk anlegg

Mange branner starter på grunn av feil på det elektriske anlegget. Veldig ofte på grunn av feil bruk. Du har ansvar for å gi beskjed til eier om du ser koblinger, stikk-kontakter og ledninger som er skadet. Hvis det elektriske er skadet er det brannfare og du skal ikke bruke det. Skader kan være svi-merker, brudd på ledninger, sammenkoblede løse ledninger, osv.

Noen boliger har gammelt elektrisk anlegg. Dette ser man som regel på brytere, stikk-kontakter og i sikringsskapet. Et typisk kjennetegn i sikringsskapet er skrusikringer. Det er ikke ulovlig med gammelt utstyr så lenge det fungerer og er dimensjonert i henhold til gjeldendene regelverk.

Mistenker du at noe ikke er som det skal være, er det viktig å ta dette på alvor. Prat med utleier om hvordan dette skal løses. Vi anbefaler en el-kontroll. I en slik kontroll vil en fagperson sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er risiko for brann. El-kontrollen skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Les mer om el-sjekk her.

Matlaging

Tørrkok eller tørrsteking på komfyr, fører til mange unødvendige utrykninger for brannvesenet. Husk at når du skal lage mat så er du ansvarlig for brannsikkerheten din og for de du bor sammen med. Er du veldig trøtt, beruset eller uvanlig uoppmerksom så anbefaler vi deg å velge mat som du kan spise uten å måtte bruke komfyren. Det er fordi det er mange som sovner fra maten på komfyren.

Tips for brannsikkerhet på kjøkkenet:

• ikke bruk komfyr eller stekeovn om du er trøtt

• vær på kjøkkenet når du lager mat (ikke gå ifra stekende/kokende mat)

• rengjør komfyren og kjøkkenvifte ofte

• tenk gjennom hvordan du enkelt kan slokke en brann på kjøkkenet (det er lurt å ha lokk til grytene lett tilgjengelig, eller brannteppe)

Arrangementer

Skal du arrangere en sammenkomst bør du gi alle en innføring i brannsikkerheten i boligen. Fortell og vis:
• hvor brannslokkeutstyret er

• hvor rømningsveiene er

• hvor møteplassen er (møteplass er et sted alle rømmer til utenfor boligen i trygg avstand om en brann skulle starte. Her teller du om alle har kommet seg ut og gir beskjed til brannvesenet).

• Vi anbefaler å ha strenge regler for røykere. Gjerne ha et eget røykested utenfor boligen. Viktig: aske fra røyk kan ha glør i seg lenge etter sigaretten er slokket, dynk med vann og ikke kast det i avfallet før du er sikker på at det er kaldt.