Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Rømningsveier

Skulle det oppstå brann som man ikke får slokket selv, er det viktig å kunne evakuere raskt. Uavhengig av om rømningsveien er via dør, trapp, stige eller vindu skal det være lett og sikkert å komme seg ned til bakkenivå uten fare for alvorlige personskader. Hovedkravet er at det skal være minst én rømningsvei som fører direkte ut i det fri, men dette vil variere på typen bolig. Vet du hvilke krav for rømningsveier som gjelder din bolig?

Enebolig på ett plan

For eneboliger med kun én etasje er kravet én rømningsvei ut til det fri på bakkeplan. For de fleste vil utgangsdøren oppfylle kravet.

Leilighet på ett plan

Bor du i leilighet på bakkeplan er det tilstrekkelig med én utgang ut til det fri. For leiligheter med behov for trapp er det tilstrekkelig med én utgang til rømningsvei (korridor) med to alternative rømningsretninger som fører til to uavhengige rømningstrapper. 

Unntak gjelder for nyere blokker på maks åtte etasjer med krav om automatisk slokkeanlegg som f.eks. et sprinkleranlegg. Her er kravet at leiligheten har direkte utgang til en felles rømningstrapp som leder ut. Hver leilighet skal da ha minst ett vindu eller balkong som er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats.

Merk at boliger tiltenkt personer som ikke kjenner rømnings-forholdene eller kan bringe seg selv i sikkerhet, kan kravene være strengere. 

Enebolig og leilighet med flere plan

For eneboliger og leiligheter med flere plan eller etasjer, må det i tillegg til rømningsvei finnes alternative rømningsveier fra alle plan hvor personer oppholder seg.

Unntaket er for leiligheter uten krav om heis, her kan rømningsveien fra øverste plan gå via underliggende plan dersom det installeres automatisk brannslokkeanlegg i branncellen.

Alternative rømningsveier

Vindu

Vindu kan brukes som alternativ rømningsvei dersom vinduet har underkant til og med fem meter over bakken, og vinduet er minst 0,5 meter bredt og 0,6 meter høyt. Bredde og høyde skal utgjøre minst 1,5 meter til sammen.  Bruker du svingvinduer med dreieakse, må effektiv åpning være tilsvarende. Vinduene skal være lette å åpne uten bruk av spesialverktøy. 

Avstanden fra gulv til underkant av vindusåpningen må være maksimalt én meter med mindre det er truffet tiltak for å lette rømning.

Vindu i skrå takflater bør unngås på grunn av flere årsaker. Blant annet grunnet mulig snø- og isdannelser, risiko knyttet til fall og redusert mulighet for brannvesenets redningsinnsats. For hver etasje skal det finnes ett rømningsvindu i minst annethvert rom, men hvert soverom bør ha rømningsvindu

Brannstige

Brannstiger uten ryggbøyle kan brukes på vindu på opptil 5 meter over bakken. Brannstiger med ryggbøyle kan brukes på vindu som er opptil 7,5 meter over bakken. Med mindre stigen har flammeskjerm skal den ikke monteres nærmere enn to meter fra vinduet til etasjen under. 

Kjeller

Kjellere skal være utstyrt med dør som leder direkte ut, eller kjellervindu i tillegg til en trapp som leder til utgang på bakkeplan. Vinduet må oppfylle krav for mål nevnt ovenfor, eller følge kravene som gjaldt da bygningen ble oppført. Vær obs på at vinduet bør være enkelt å åpne, leder direkte ut i det fri, og er uten fare for å bli sperret av snø.

Brannvesenets stigebil

I eldre bygårder kan alternativ rømningsvei være brannvesenets stigebil, forutsatt at det er mulig å nå frem til alle leiligheter med stige. Dette krever blant annet at brannvesenets stige er lang nok og det ikke finnes hindringer for brannbilens fremkomst til bygningen. Kontakt ditt lokale brannvesen for mer informasjon.

Kilde: www.sikkerhverdag.no