Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Rømningsveier

Skulle det oppstå brann som man ikke får slokket selv, er det viktig å kunne evakuere raskt. Hovedkravet er at det skal være minst én rømningsvei som fører direkte ut i det fri, men dette vil variere på typen bolig. Vet du hvilke krav for rømningsveier som gjelder din bolig?

Enebolig på ett plan

For eneboliger på ett plan er kravet en rømningsvei på bakkeplan. For de fleste vil utgangsdøren oppfylle kravet.

Leilighet på ett plan

For leiligheter som befinner seg på ett plan er det krav til rømningsvei på bakkeplan, eller utgang til rømningskorridor med to rømningstrapper som leder ut.

Unntak gjelder for nyere blokker på maks åtte etasjer med sprinkleranlegg. Her er kravet at leiligheten har direkte utgang til en felles rømningstrapp som leder ut. Hver leilighet skal da ha minst ett vindu eller balkong som er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats.

Enebolig og leilighet med flere plan

For eneboliger og leiligheter med flere plan eller etasjer, må det i tillegg til rømningsvei finnes alternative rømningsveier fra alle plan hvor personer oppholder seg.

Alternative rømningsveier

Vindu

Vindu kan brukes som alternativ rømningsvei dersom det er mindre enn fem meter fra bakken, og vinduet er minst 0,5 meter bredt og 0,6 meter høyt. Bredde og høyde skal utgjøre minst 1,5 meter til sammen. Alternativ rømningsvei bør ikke være takvindu. For hver etasje skal det finnes ett rømningsvindu i annethvert rom.

Brannstige

Brannstiger uten ryggbøyle kan brukes på vindu på opptil 5 meter over bakken. Brannstiger med ryggbøyle kan brukes på vindu som er opptil 7,5 meter over bakken. Med mindre stigen har flammeskjerm skal den ikke monteres nærmere enn to meter fra vinduet til etasjen under. Dersom det brenner i underetasjen vil varmen fra vinduet gjøre det umulig å benytte stigen om den er plassert for nært.

Kjeller

Kjellere skal være utstyrt med dør som leder direkte ut, eller kjellervindu i tillegg til en trapp som leder til utgang på bakkeplan. Vinduet må oppfylle krav for mål nevnt ovenfor, eller følge kravene som gjaldt da bygningen ble oppført. Vær obs på at vinduet bør være enkelt å åpne, leder direkte ut i det fri, og er uten fare for å bli sperret av snø.

Brannvesenets stigebil

I eldre bygårder kan alternativ rømningsvei være brannvesenets stigebil, forutsatt at det er mulig å nå frem til alle leiligheter med stige. Dette krever blant annet at brannvesenets stige er lang nok og det ikke finnes hindringer for brannbilens fremkomst til bygningen. Kontakt ditt lokale brannvesen for mer informasjon.

Kilde: www.sikkerhverdag.no