Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Se opp for lynet

Hver sommer fører lynnedslag til branner og skader på elektrisk utstyr i boliger. Vi anbefaler overspenningsvern som et godt forebyggende tiltak mot brann og andre lynskader.

Foto: Flickr.com/Khaschajar H-M

Enorme krefter er i sving når det lyner. Strømstyrken kan variere fra noen tusen ampere til 300 000 ampere. Til sammenligning er et vanlig sikringsskap laget for å tåle strømstyrker fra 10 til mellom 60 og 80 ampere.

Ved lynnedslag kan det oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna. Lynutladninger fører ofte til høye overspenninger på elektrisitetsnettet. Slike overspenninger søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til el- anlegg i boliger og andre bygninger for å finne vei til jord der. Uten overspenningsvern kan det oppstå skader på el-anlegget som ødelegger elektrisk utstyr og i verste fall fører til bygningsbrann.

Vi anbefaler derfor alle boligeiere å anskaffe overspenningsvern. Dette er teknisk utstyr som kan lede overspenninger til jord før de kommer inn i boligens el-anlegg og gjør skade.

Vi anbefaler to typer overspenningsvern i boliger. Et grovvern på strøminntaket som tar den første støyten. Dette skal i sikringsskapet, og krever godkjent installatør. I tillegg anbefales finvern på strømkurser i huset der det er tilkoblet ømfintlig utstyr som TV-er, datautstyr og lignende.

Bor du ekstra utsatt til for lynnedslag, for eksempel på en åpen høyde, kan det også være lurt å montere en lynavleder. Benytt fagfolk til dette.

Skader på el-anlegg som følge av overspenning er ikke alltid  like lett å oppdage. Men dersom du opplever at sikringer og lyspærer går i tide og utide etter et tordenvær, bør el- anlegget kontrolleres av en autorisert installatør.