Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Brannsikkerhet i elektriske anlegg

Feil i elektriske anlegg er en av de vanligste årsakene til boligbrann. Disse brannene har gjerne sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning.

Foto: Phovoir/Shutterstock.com

Varmegang

Støpsler, kontakter og sikringer som blir varme er et faresignal. Kontakt en registrert installasjonsvirksomhet snarest om du oppdager varmegang. Har du skrusikringer, se til at disse er skrudd tilstrekkelig til minst én gang i året.

Eldre boliger

I eldre boliger der det elektriske anlegget ikke er oppdatert, er det fare for at anlegget ikke er dimensjonert etter dagens strømforbruk. Få en godkjent installatør til å undersøke om det er behov for oppgradering.

Hobbyelektriker

Selv om du fullt lovlig kan kjøpe elektrisk materiell hos forhandlere, har du ikke nødvendigvis lov til å montere dette selv. Artikler som skal monteres av registrert installasjonsvirksomhet skal være merket med dette. Du kan kun utføre mindre arbeider selv, se listen nedenfor.

Dette kan du gjøre selv

  • Skifte deksel på brytere, stikkontakter og koblingsbokser.
  • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.
  • Koble til eller skifte topolede støpsler til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble eller skifte topolede skjøtekontakter til og med 25A, med og uten jording.
  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med og uten jording.
  • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere.
  • Koble til eller skifte ut lamper som henger i takkrok eller lignende, som er kobler til med kroneklamme eller plugg/stikkontakt. Lampene må ikke være en del av den faste installasjonen.

Arbeider som ikke står nevnt her må du overlate til fagfolk.

Det kan fort bli dyrt om du utfører større arbeid selv. Dersom forsikringsselskapet har bevis på at arbeid er utført av ufaglært ved brann eller strømskade, kan forsikringen avkortes.

Som eier er ditt ansvar å forsikre deg om at virksomheten du benytter er godkjent. Det kan du sjekke i Elvirksomhetsregisteret her. Etter utført arbeid av registrert virksomhet skal du alltid få en samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon. Denne fungerer som en dokumentasjon på at installasjonen er forskriftsmessig utført, og kan bli etterspurt ved eiendomsoverdragelse, i forsikringssaker og besøk av Det lokale eltilsyn (DLE).