Til hovedinnhold arrow-down arrow-right arrow-right-external arrow-up bs check circle close linkedin plus search twitter

Unngå brann i elektriske apparater

Elektriske apparater er årsaken til mange boligbranner hvert år. Ofte skyldes dette feil bruk.

Komfyren

Mange boligbranner starter på komfyren som er resultat av tørrkoking og for høy temperatur på kokeplatene. Komfyren bør aldri overlates til seg selv når den er i bruk. Ved å installere komfyrvakt kan du redusere risikoen for komfyrbrann.

Elektriske ovner

Ved bruk av elektriske ovner, må disse plasseres i god avstand fra gardiner og andre møbler. De må ikke tildekkes med tøy. Støv som samler seg på ovnen kan ta fyr, tørk derfor av ovnen regelmessig.

Oljeovn og vifteovn bør kun brukes under tilsyn. Vær varsom ved flytting av oljeovner, og sjekk regelmessig for lekkasje. Bruk kun fastmonterte ovner på barnerom. Ovner som ikke er fastmontert kan velte under barns lek, eller bli tildekket av tøy og lignende.

Vaskemaskin og tørketrommel

Vær til stede når du vasker tøy i vaskemaskin eller bruker tørketrommel. Tøm alltid lofilteret i tørketrommelen før bruk. Tette lofiltre i tørketrommel kan føre til høy varmeutvikling og brann. Ikke la maskinene stå på når du går og legger deg.

Skjøteledning

Det er ikke farlig å bruke skjøteledning, forutsatt at den brukes riktig.

  • Før skjøteledningen tas i bruk bør man gå over ledningen og se at den er hel og i orden.
  • Unngå å bruke for lange skjøteledninger (ledningskveiler). Ledninger som ligger i kveil kan bli varm.
  • Ikke legg flere skjøteledninger etter hverandre (seriekoble).  
  • Ikke belast skjøteledningen mer mer enn 1000 watt. Det er apparater som for eksempel panelovner og hvitevarer. Disse trekker mye strøm og kan føre til at skjøteledningen blir varm, og sannsynligheten for at det kan ta fyr blir større. Disse apparatene bør kobles rett i veggen.  
  • Ikke la ledningen ligge i dørsprekker eller andre steder hvor den kan bli skadet eller samle støv. Støv i skjøteledningen kan øke temperaturen i ledningen og kontakten, som igjen kan føre til brann.
  • Kast skjøteledningen hvis den blir skadet eller bærer preg av aldring. Tegn på dette kan være sprø, misfarget plast, eller gnister fra støpsel.

Skru av apparater som ikke er i bruk

Mange apparater er utstyrt med termostat. Går termostaten i stykker kan temperaturen øke på kort tid og forårsake brann. Slå derfor av elektriske apparater som ikke er i bruk. Dersom apparater kun tillater standby, kan støpsel trekkes ut.

Dette bør du se etter

Skade og misfarging kan tyde på feil. Blir apparatet uvanlig varmt kan det medføre brannfare, og bør derfor ikke anvendes. Bytt ut skadede apparater og ledninger, eller kontakt fagfolk for å undersøke eventuelle feil. Følg alltid bruksanvisning for bruk og vedlikehold av elektriske apparater, og ikke bruk apparater til andre formål enn de er tiltenkt.